Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Ana Kaynaklarına Göre Dürzilik e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Ana Kaynaklarına Göre Dürzilik PDF EPUB


Dr. Aytekin Şenzeybek

Ana Kaynaklarına Göre Dürzilik - Dr. Aytekin Şenzeybek pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Dr. Aytekin Şenzeybek
DOSYA BOYUTU 8,8
TARİH 2012-07-02
ISBN 6054487332
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Dürzîlik, M. 1017 tarihinde Fatımî İsmaililiği içerisinden neşet etmiş batıni fırkalardan biridir. Fırkanın itikâdi görüşlerinin temelini “Tanrı’nın kendisini insanlara bizzat kendisi anlatmak için insani suretlerde tecelli ettiği” inancı oluşturmaktadır. Maddi âlemin yaratılmasından itibaren 72 defa insani suretlerde tecelli eden Tanrı’nın son ve en mükemmel tecellisi VI. Fatımi halifesi el-Hâkim bi-Emrillah suretinde gerçekleşmiştir.Dürzîler, sahip oldukları inançlar sebebiyle el-Hâkim bi-Emrillah’ın ölümünden sonra gerek devlet ve gerekse içerisinde yaşadıkları toplumlar tarafından ciddi baskılara maruz kalmışlardır. Fırka mensupları bu baskılardan kurtulmak gayesiyle inançlarını ve kimliklerini gizlemeyi esas alan sırrîlik (gizlilik) prensibini uygulamaya geçirmişlerdir. Bu prensibin bir gereği olarak da Dürzi Kutsal Metinleri olan Resailü’l-Hikme özel mahfillerde gizlenerek insanların ulaşması engellenmiştir. Tarihsel süreç içerisinde gelişen bazı olaylar kutsal metinlerin gün yüzüne çıkmasına ve sırrîlik prensibinin esnetilmesine sebep olmuştur. M. 1838 yılında, İbrahim Paşa’nın Dürzîlerin yoğun olduğu Vadi’t-Teym bölgesini işgali ve askerlerin Dürzi halvetlerine girmeleri sonucunda kutsal risaleler ele geçirilmiş ve batılı araştırmacılar tarafından satın alınarak ülkelerine götürülmüştür. Bunun neticesinde fırkaya karşı duyulan ilgi artmış, günümüze kadar pek çok araştırma neşredilmiştir. Üzülerek belirtmeliyiz ki batı ilim havzasında meydana gelen bu gelişmelere karşı gerek Osmanlı ve gerekse Cumhuriyet Türkiye’sinde fırka hakkında yapılan çalışmalar makale ve ansiklopedi maddesinden ileri gidememiştir. Ülkemizdeki ilk akademik çalışma elinizdeki eserin yazarı tarafından Dürzîlik, Doğuşu ve Temel Prensipleri adıyla Yüksek Lisans seviyesinde yapılmış; Suriye’de kaldığı dönem zarfında ana kaynaklara ulaşan yazar Doktora çalışmasını da Resailü’l-Hikme’ye Göre Dürzî İnanç Esasları ismiyle aynı konuda tamamlamıştır. Bu çalışma, yüzyıllar boyunca gizemini koruyan ve bu sebeple halkımız arasında olumsuz manada farklı isnatlara maruz kalan Dürzîliği ana kaynaklarına dayanarak ortaya koymayı ve halkımızı fırkanın ortaya çıkışı ve inançları hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

...Aytekin Şenzeybek. Dürzîlik, M. 1017 tarihinde Fatımî Ismaililiği içerisinden neşet etmiş batıni fırkalardan biridir ... Ana Kaynaklarına Göre Dürzilik | bkmkitap.com ... . Fırkanın itikâdi görüşlerinin temelini Tanrının kendisini insanlara bizzat kendisi... Ana Kaynaklarına Göre Dürzilik yorumları ve incelemeleri, kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve Ana Dürzîlik, M. 1017 tarihinde Fatımî Ismaililiği içerisinden neşet etmiş batıni fırkalardan biridir. Dr. Aytekin Şenzeybek. Dürzîlik, M. 1017 tarihinde Fatımî İsmaililiği içerisinden neşet etmiş batıni fırkalardan ... Ana Kaynaklarına Göre Dürzilik - Dr. Aytekin Şenzeybek ... . Dr. Aytekin Şenzeybek. Dürzîlik, M. 1017 tarihinde Fatımî İsmaililiği içerisinden neşet etmiş batıni fırkalardan biridir. Fırkanın ...