Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Doğu Türkistan Türkleri Tarihi e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Doğu Türkistan Türkleri Tarihi PDF EPUB


Prof. Dr. Mehmet Saray

Doğu Türkistan Türkleri Tarihi - Prof. Dr. Mehmet Saray pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Prof. Dr. Mehmet Saray
DOSYA BOYUTU 6,73
TARİH 2017-03-14
ISBN 6056568732
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Eğitim ve kültür alanlarında elde ettikleri başarılarla Uygur Türkleri, Türk tarihinde büyük izler bırakan bir Türk kavmidir. Nitekim onların bu güzel başarılan okul kitaplarında iftiharla çocuklarımıza öğretilmektedir. Fakat, Çin işgali altında yaşayan Uygur Türklerinin çektiği sıkıntılar ve uğradığı haksızlıklar hakkında ne Türkiye'den, ne de medeni dünyadan, Çin yönetimine karşı bir protesto sesi çıkmamıştır. Hâlbuki Çin Halk Cumhuriyeti, BM Daimi Konsey üyesi olarak BM’nin insan hakları ile ilgili neşrettiği bütün kararları imzalamış bulunmaktadır. Bu mütevazi çalışmamızda Uygur Türklerinin tarihini ana hatları ile izah ederken, devletler arası hukuku çiğneyen Çin yöneticilerinin uyguladığı insanlık dışı baskıları ve Çin işgallerini belgeleri ile anlatmaya çalıştık.Toplam altı bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde “Ana Hatlarıyla Türk Tarihi”, ikinci bölümde “Doğu Türkistan’da İlk Çin İşgali ve Sömürüsünü Hazırlayan Sebepler”, üçüncü bölümde “Çin Doğu Türkistanda”, dördüncü bölümde “Çinin Doğu Türkistan’ı İkinci İşgalinden Sonra Kurduğu Yeni Yönetim Şekli”, beşinci bölümde “İkinci Dünya Harbi Öncesinde İngiltere ile Japonya’nın Doğu Türkistan’a İlgisi: Komünizm ve Antikomünizm Mücadelesi” , altıncı bölümde “Prensiplerini Çiğneyen Çin Komünist Yönetiminin Doğu Türkistana Yerleşmesi” en ince detaylarına kadar belgeleri ile incelenmiş ve Prof. Dr. Mehmet Saray tarafından toplamda 706 sayfalık Doğu Türkistan Türkleri Tarihi kitabı kaleme alınmıştır. 

...n eski devirlerinden itibaren Türk yurdu olmuştur ... Doğu Türkistan Türkleri | Doğu Türkistan Türklerinin Tarihi... | Forum ... . Mehmet Saray. Eğitim ve kültür alanlarında elde ettikleri başarılarla Uygur Türkleri, Türk tarihinde büyük izler bırakan bir Türk kavmidir. Böylece kalabalık Türk kütleleri ilk defa topluca Müslüman oluyorlardı. Bu bütün Türk tarihindeki en önemli Doğu Türkistan Türkleri Çince okumaya ve Çinlilerle evlendirilmeye mecbur tutuldu. Bu siyasi faciadan sonra, Doğu Türkistan tarihi ... Doğu Türkistan Türkleri | Doğu Türkistan Türklerinin Tarihi... | Forum ... . Bu siyasi faciadan sonra, Doğu Türkistan tarihinin iki komünist devlet arasındaki çaresiz ve en karanlık günleri başlar. Bu yüzden Doğu Türkistan Türkleri'nin kurtuluşu için tek yol isyandır. Bu alanın tarihî kaynaklardaki adı XIX. yüzyıl ortalarına kadar Türkistan'dır (Türk yurdu). Doğu Türkistan'ın yüzölçümü 1.828.418 km2, Batı Türkistan'ın 3.836.503 km2'dir. Doğu türkistan'ın tarihi. "Üç Vilayet İnkılâbı" olarak bilinen bu ayaklanmalar neticesinde Doğu Türkistan Türkleri, Ali Han Töre başkanlığında Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Hun İmparatorluğundan sonra Doğu Türkistan, M.S. 93-121 yılları arasında Çin istilâsına uğradı. 1.2. Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan'ın tarihine dair. 1.2.1. Ötüken Uygur Kağanlığı dönemi. Doğu Türkistan, tarihte birçok Türk İmparatorluklarına merkezlik yapmıştır. Günümüzde Doğu Türkistan Türkleri her zamankinden daha çok azim ve inançla Birleşmiş Milletlere vücut veren temel... Uygur Türkleri'nin bu "milli uyanışı" Abdülkadir Damulla sayesinde oldu. Muhammed Emin Buğra ise Doğu Türkistan mücadelesi tarihine Doğu Türkistan Tarihi adlı dev eseri ile geçmiştir. 17.78 TL. Dr. Mehmet Saray tarafından toplamda 706 sayfalık Doğu Türkistan Türkleri Tarihi kitabı kaleme alınmıştır. Çin işgalci güçlerine karşı Doğu Türkistan Türkleri, kuvvetli bir direniş ortaya koymuşlardır. Yakınçağ Doğu Türkistan tarihi açısından mücadelelerle dolu hayatları, eserleri, hatıraları ve... Bu tarihi Türk yurdunun ismi "Şincan=Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi" olarak değiştirilmiştir. Hatta Doğu Türkistan'da yaşayan Kazak Türkleri'nin varlığından dolayı sınır komşusu Kazakistan'ın da bu... Doğu Türkistan coğrafyası bu tarihten sonra sırasıyla; Hun (M.Ö. 220-M.S. 386), Tabgaç (386-534) ve Göktürk (550-840) hâkimiyetinde kalmıştır. Uygur Türkleri 840 yılında bölgeye yerleşmiştir. Doğu Türkistan tarihi, Türk tarihi ile başlar. Doğu Türkistan toprakları da, savaş durumuna göre el değiştirmiştir. Doğu Türkistan Türkleri Çince okumaya ve Çinlilerle evlendirilmeye mecbur tutuldu. Doğu Türkistan Türkleri, Doğu Türkistan Türklüğü Orta-Asya'nın gün görmüş Türk topluluğundan biridir. Yüzlerce yıldan bu yana değişmez sahibi bulundukları büyük coğrafî saha tarih....