Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Tasavvuf Terimleri Sözlüğü e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Tasavvuf Terimleri Sözlüğü PDF EPUB


Muhyiddin İbn Arabi

Tasavvuf Terimleri Sözlüğü - Muhyiddin İbn Arabi pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Muhyiddin İbn Arabi
DOSYA BOYUTU 12,37
TARİH 2015-10-12
ISBN 6059925471
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Istılahlar, bilginin öznellikten nesnelliğe geçiş sürecinde belirleyici rol oynar. Bu itibarla ıstılahlar bilgiyi tanımlar, ona çerçeve kazandırır, öteki bilgilerle ilişkisini kurarak başkalarınca da takip ve tahlil edilebilir hale gelmesini sağlarlar. Bilimde ıstılahların gelişmesinin bir neticesi de dilde kelimelerin anlamları üzerinde ikili bir yapının meydana gelmesidir: sözlük anlamlar ve ıstılahî anlamlar! Her iki anlam arasındaki fark, günlük dilin imkanlarını zorlayarak -bazen tahrif de ederek- yeni ve üst anlamlar kullanan bir ‘müntesipler sınıfı’ ile günlük dili kullanan ‘sıradan insanlar’ sınıfı şeklinde ayrışmaya yol açar. Bu durumda ıstılahlar bilgiyi ortaya çıkartan yöntemin ve ‘ehli’nin otoritesinin pekiştirilmesini sağlar. İbnü’l Arabî öncesi tasavvufunun en önemli ıstılahçılarından Kuşeyri’nin ifadesiyle ıstılahlar ‘ehil olmayanlardan bilgiyi’ sakınma görevini üstlenir. İbnü’l-Arabi’nin Fütühat-ı Mekkiyye’si pek çok hususiyetinin yanında İslam düşüncesinin en önemli ıstılah kitaplarından birisidir. Bu kitap Fütûhât-ı Mekkiyye’nin 9. cildinde ki 199-269. bölümlerde bulunan tasavvuf ıstılahlarına tahsis edilmiş kısmın müstakil basımıdır. Burada İbnü’l Arabi ahlaki içerikle yorumlanan tasavvuf ıstılahlarını metafizik bir zeminde ele alarak tasavvuf dilini yeniden inşa etmektedir.

...l nefs, ruh-i âzam, tümel akıl. Online Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü ... PDF Tasavvuf Teri̇mleri̇ ... . Terim Arayın. Ab-ı Hayat:Farsça, hayat suyu manasınadır. Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 99. Tasavvuf Terimleri. Abdal: Gezgin derviş. www.edebiyatvedil.net Aşk: İlahi aşk, kulun Allah'a olan sevgisi. tasavvuf terimleri sözlüğü. vahdet-i vücut. Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Editör: Zafer Erginli: Tükçedeki en geniş tasavvuf sözlüğü olup 1326 sayfadır. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Prof. TASAVVUFÎ TERİMLER (C) ..:: ... Tasavvuf terimleri ve deyimleri sözlüğü ... . Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Prof. TASAVVUFÎ TERİMLER (C) ..:: 1 ::.. CABÜLKA : Manevî eğitime başlamış bir talibin ayak bastığı ilk menzildir. Gayb âleminde varlığı olan bu şehir; büyüktür, doğu tarafındadır, bin tane kapısı olduğu söylenir. Süleyman Uludağ. Herhangi bir bilgi alanının kaynaklarından faydalanabilmek için, bu alanın kelime dağarını bilmek, temel kavramlarını ve terimlerini doğru olarak anlamak gerekir kuşkusuz. Bugünden itibaren ramazan ayı boyunca bazı tasavvuf terimlerinin anlamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. (Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Dr. Süleyman ULUDAĞ, Marifet Yayınları, İstanbul 1991). BÂDE-FÜRÛŞ: Farsça, bileşik sıfat olup şarap satan demektir. Tasavvuf edebiyatında kullanılmış bir terimdir. Şeyh, mürşid karşılığında kullanılmıştır. "Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü"nde ele alınan tasavvufi kavram ve deyimler sade ve anlaşılır bir dille açıklanmaktadır. Tasavvuf terimleri,başlıca önemli tasavvuf terimleri. 8 Aralık 2016 Perşembe. Bel...