Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Kelam ve Halk İlcamu’l-avam an ilmi’l-kelamel-Kanunu’l-külli fi’t-te’vil e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Kelam ve Halk İlcamu’l-avam an ilmi’l-kelamel-Kanunu’l-külli fi’t-te’vil PDF EPUB


İmam Gazali

Kelam ve Halk İlcamu’l-avam an ilmi’l-kelamel-Kanunu’l-külli fi’t-te’vil - İmam Gazali pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR İmam Gazali
DOSYA BOYUTU 4,80
TARİH 2018-07-13
ISBN 9752484214
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

İnsan aklı herhangi bir varlığı tanımak ve tanımlamak için onun öz varlığı (zât) ile nitelikleri arasında bir ayrım yapar. Daha doğrusu, insan bir şeyi ancak nitelikleri ile birlikte tanıyıp anlayabilir; sıfatsız, niteliksiz bir varlık onun zihninde hiçbir iz bırakmaz ve herhangi bir çağrışım yapmaz. Eğer söz konusu varlık manevî ve aşkın bir varlıksa, hiç şüphesiz durum daha da karmaşık bir hal alır. Kadîm zamandan beri felsefe ve teolojide Tanrı kavramı ve O’nun var olanlarla ilişkisi bağlamında farklı tartışmalara konu olan bu sorun, İslâm kelâmında da Allah’ın zâtı ve sıfatları çerçevesinde ele alınıp tartışılmıştır. Allah’ı yaratılmışlara ait her türlü nitelikten arındırmak anlamındaki tenzîh ile O’na yaratılmışlarda da bulunan birtakım nitelikler atfetme manasındaki teşbîh arasında kelâm ekolleri Allah’ın zâtı ve sıfatları arasındaki ilişkiyi ve sıfatların mahiyetini farklı yönlerden incelemişlerdir. Bu noktada kelâm ekollerinin üzerinde durduğu en önemli meselelerden biri de naslarda Allah’a nispet edilen ve haberî sıfatlar olarak nitelenen insanbiçimci sıfatların nasıl yorumlanacağıdır. Kelâm ve Halk, İslâm düşünce tarihinin en dikkat çekici isimlerinden Gazzâlî’nin, vefatından hemen önce kaleme aldığı ve haberî sıfatların yorumlanması merkezinde kelâm ilminin işlevini incelediği İlcâmu’l-avâm an ilmi’l-kelâm adlı eseri ile inziva sonrası Bağdat’a döndüğünde Endülüslü talebesi Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin haberî sıfatların nasıl anlaşılması gerektiğine dair sorularına verdiği cevapları içeren el-Kânûnu’l-küllî fi’t-te’vîl’in tenkitli neşrini ve tercümesini içermektedir.

...sikyayinlari.com/Kitap/2174/kelam_ve_halk … pic ... Kelam ve Halk İlcamu'l-avam an İlmi'l-kelam El-Kanunu'l-külli... ... .twitter.com/CizCM5QbYu. Onları yere koydu, pasaportumu ters çevirdi, kenara ayırdı ve "Efendim! Bu PDF Kelam ve Halk: İlcamu'l-avam An İlmi'l-kelam El-Kanunu'l-külli Fi't-te'vil! - Belki de bunu Kelam ve Halk: İlcamu'l-avam An İlmi'l-kelam El-Kanunu'l-külli Fi't-te'vil yayınlanan 23 Temmuz 2018 kitabından biliyorsun, ama iyi Kindle'ı seviyorum. Gazzali, Kelam ve Halk en uygun fiyatıyla Okuy ... Kelam ve Halk İlcamu'l-avam an İlmi'l-kelam El-Kanunu'l-külli... ... . Gazzali, Kelam ve Halk en uygun fiyatıyla Okuyanboga.com'da. Tüm siparişlere not defteri ve kitap hediye! Orijinal Adı. : İlcamu'l-avam An İlmi'l-kelam El-Kanunu'l-külli Fi't-te'vil. Kelam ve Halk İnsan aklı herhangi bir varlığı tanımak ve tanımlamak için onun öz varlığı (zât) ile nitelikleri arasında bir ayrım yapar. : İlcamu'l-avam An İlmi'l-kelam El-Kanunu'l-külli Fi't-te'vil. Allahü teâlâ ve sıfatları, sûret (yüz), yed (el), kadem (ayak), nüzûl (inme), intikâl, Arş üzerinde oturmak ve karar kılmak ve benzeri şeylerden muhakkak münezzehdir....