Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Cam-ı Dil-NüvazGülşen-i Raz Şerhi e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Cam-ı Dil-NüvazGülşen-i Raz Şerhi PDF EPUB


Cemaleddin Mahmud Hulvi

Cam-ı Dil-NüvazGülşen-i Raz Şerhi - Cemaleddin Mahmud Hulvi pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Cemaleddin Mahmud Hulvi
DOSYA BOYUTU 5,26
TARİH 2012-01-24
ISBN 9755745985
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Şeyh Sadüddîn Mahmûd b. Abdülkerîm b. Yahyâ Şebüsterî'nin Gülşen-i Râz'ı, Sühreverdî şeyhi Horasanlı Mîr Hüseynî-i Sâdât'ın bir mektup ile Tebriz âlimlerine şiir şeklinde yönelttiği felsefî ve tasavvufî sorulara cevap olmak üzere kaleme alınmıştır. Tasavvufî aşkı, özellikle tasavvufî mecazları ve sûfîlerin bu mecazlardan kastettikleri manâları anlamak için Gülşen-i Râz, başvurulması gereken en önemli kitaplardandır. Gülşen-i Râz, yazıldığı tarihten itibaren vahdet-i vücûdu anlatan ve mecazları yorumlayan müelliflerin Kur'ân ve hadislerden sonra başvurdukları ana eser olmuş, birçok kişi tarafından şerh edilmiştir.Şebüsterî'nin Gülşen-i Râz'ı üzerine yazılan ve en değerli şerh olarak ilgi gören, Şemsüddîn Muhammed-i Lâhîcî'nin Mefâtîhu'l-İ'câz fî Şerhi Gülşen-i Râz adlı eseridir. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin görüşlerini taşıyan Lâhîcî, diğer sûfîlerin görüşlerinden de yararlanarak bu eseri hazırlamış ve dönemin ünlü mutasavvıfı Abdurrahmân-ı Câmî'nin de takdirlerini almıştır.Elinizde bulunan Câm-ı Dil-nüvâz adlı eser, Lâhîcî'nin söz konusu eserinin, Cemâleddîn Muhammed Hulvî tarafından, kısaltma ve eklemelerle Osmanlı Türkçesine aktarılmış hâlidir. Eserin, Dâvud Paşa, Sultan Ahmed, Şehzade ve Fâtih camilerinin vâizliğinde bulunmuş; Sünbülî ve Gülşenî şeyhi olarak, mukabele günü olan perşembeleri Mesnevî okutmuş bir zat olan Muhammed Hulvî tarafından kaleme alınmış olması ayrıca dikkate değerdir.Sait Okumuş tarafından sadeleştirmeksizin açıklama ve notlarla günümüz harflerine aktarılan ve orijinal metni ile sunulan bu çalışma, tasavvufî düşünceyi öğrenmek, bu düşüncenin dilini anlamak ve Osmanlı Türkçesini geliştirmek isteyenler için önemli bir kaynak olacaktır.

...erh olarak ilgi gören, Şemsüddîn Muhammed-i Lâhîcî'nin Mefâtîhu'l-İ'câz fî Şerhi Gülşen-i Râz adlı eseridir ... Gülşen-i Raz Şerhi Cam-I Dil-Nüvaz | Forum ... . Cam-ı Dil-nüvaz kitabının yazarıdır. ...en değerli şerh olarak ilgi gören, Şemsüddîn Muhammed-i Lâhîcî'nin Mefâtîhu'l-İ'câz fî Şerhi Gülşen-i Râz adlı eseridir. Elinizde bulunan Câm-ı Dil-nüvâz adlı eser, Lâhîcî'nin söz konusu eserinin... Cam-ı Dil-nüvaz. İnsan Yayınları. Şebüsterî'nin Gülşen-i Râz'ı üzerine yazılan ve en değerli şerh olarak ilgi gören, Şemsü ... Gülşen-i Raz Şerhi Cam-I Dil-Nüvaz | Forum ... . İnsan Yayınları. Şebüsterî'nin Gülşen-i Râz'ı üzerine yazılan ve en değerli şerh olarak ilgi gören, Şemsüddîn Muhammed-i Lâhîcî'nin Mefâtîhu'l-İ'câz fî Şerhi Gülşen-i Râz adlı eseridir. ...en değerli şerh olarak ilgi gören, Şemsüddîn Muhammed-i Lâhîcî'nin Mefâtîhu'l-İ'câz fî Şerhi Gülşen-i Râz adlı eseridir. Elinizde bulunan Câm-ı Dil-nüvâz adlı eser, Lâhîcî'nin söz konusu eserinin... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphanesi Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Alman Dili ve Edebiyatı Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Felsefe... Sünbüli ve Gülşeni şeyhi olarak tanınan Hulvi'nin bu eseri çevirisi Sait Okumuş tarafından sadeleştirmeksizin (Câm-ı Dil-Nüvaz-Gülşen-i Râz Şerhi, Cemaleddin Muhammed Hulvi, der. Ana Sayfa. İslam. Camı Dil Nüvaz Gülşeni Raz Şerhi. Cemaleddin Mahmud Hulvi. Şeyh Sadüddîn Mahmûd b. Abdülkerîm b. Yahyâ Şebüsterî'nin Gülşen-i Râz'ı, Sühreverdî şeyhi Horasanlı Mîr Hüseynî-i Sâdât'ın bir mektup ile Tebriz âlimlerine şiir şeklinde... Câm-ı Dil-nüvâz, Gülşen-i Râz Şerhi, Cemâleddin Mahmûd Hulvî. Cam-ı Dil-Nüvaz Gülşen-i Raz Şerhi. Şebüsterî'nin Gülşen-i Râz'ı üzerine yazılan ve en değerli şerh olarak ilgi gören Şemsüddîn Muhammed-i Lâhîcî'nin Mefâtîhu'l-İ'câz fî Şerhi Gülşen-i Râz adlı eseridir. Cemaleddin Mahmud Hulvi imzası taşıyan esere ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tasavvuf kategorisinde kendisine yer bulan Cam-ı Dil-Nüvaz Gülşen-i Raz Şerhi kitabı okumak için harika!...