Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Profesyonel ÇevirmenlerinDuygusal Zekalari İle Çevirmen Tatminleri Arasindaki İlişki e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Profesyonel ÇevirmenlerinDuygusal Zekalari İle Çevirmen Tatminleri Arasindaki İlişki PDF EPUB


Fadime Çoban

Profesyonel ÇevirmenlerinDuygusal Zekalari İle Çevirmen Tatminleri Arasindaki İlişki - Fadime Çoban pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Fadime Çoban
DOSYA BOYUTU 10,47
TARİH 2018-07-06
ISBN 6052885031
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Kitabın Birinci Bölümünde çalışmanın özünü oluşturan kavramlarla ilgili Kavramsal Çerçeveye yer verilmiştir. Öncelikle Duygu, Zekâ, Duygusal Zekâ, İş Tatmini, Görev Tatmini- İş Tatmini-Mesleki Tatmin Ana Boyutlarından oluşan çevirmen tatmini kavramları ele alınmış ve bu kavramların çeviribilim ile bağlantısı irdelenmiştir. İkinci Bölümünde Araştırma Yöntemine değinilmiştir. Online ve yüz yüze anket tekniğiyle piyasada çalışan profesyonel yazılı çevirmenlerden elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiş ve tanımlayıcı istatistikler, One -Way ANOVA, korelasyon, t-Testi gibi çalışmada kullanılan analiz yöntemleri ana hatlarıyla açıklanmıştır. Üçüncü Bölümü çalışmanın çekirdek kısmını oluşturmakta ve “Veri Analizi, Bulgular ve Yorum” başlığına sahiptir. Bu bölümde piyasada çalışan profesyonel yazılı çevirmenlerin duygusal zekâları ile çevirmen tatminleri arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığı SPSS analizi ile ayrıntılı şekilde tespit edilmeye çalışılmış ve ayrıca profesyonel yazılı çevirmenlerin demografik özellikleri ortaya çıkarılarak çevirmenlerin duygusal zekâları ve çevirmen tatminleri arasında bir farklılık ya da ilişkinin olup olmadığı çeviribilim açısından yorumlanarak ortaya konmuştur. Son Bölüm ise çalışmanın sonuç bölümüdür. Bu bölümde elde edilen bulgular özetlenmiş ve hem çeviri piyasasına hem çeviri eğitimine hem de öğrencilere yönelik önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca gelecekte yapılacak olan çalışmalara konu olabilecek önerilerde de bulunulmuştur.

......