Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Arap Edebiyatı Tarihi 3Emeviler Dönemi e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Arap Edebiyatı Tarihi 3Emeviler Dönemi PDF EPUB


Kenan Demirayak

Arap Edebiyatı Tarihi 3Emeviler Dönemi - Kenan Demirayak pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Kenan Demirayak
DOSYA BOYUTU 9,79
TARİH 2015-04-08
ISBN 6059474115
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Elinizdeki bu çalışma, daha önce yine tarafımızdan hazırlanan ve Arap Edebiyatının İslâm öncesi devresinin incelendiği “Arap Edebiyatı Tarihi-I-Câhiliye Dönemi” adlı çalışma ile Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretinin ve Hz. Muâviye’nin Şam’da halifeliğini ilan edişinin esas alındığı m. 622-661 yılları arasını kapsayan dönemin incelendiği “Arap Edebiyatı Tarihi-II-Sadru’l-İslâm Dönemi” adlı çalışmanın devamı olup, bu çalışmada Arap Edebiyatının, Hz. Muâviye’nin Şam’da halifeliğini ilan edişi ile Emevilerin yıkılıp yerine Abbasilerin yönetiminin kuruluşunun esas alındığı m. 661-750 yılları arasını kapsayan ve Emeviler Dönemi adı verilen dönemin durumu incelenmiştir. Doğuda Emeviler Döneminin bitişiyle batıda Endülüs Emevileri dönemi başlamakla birlikte, söz konusu dönemin edebiyatı ayrıca Endülüs Arap Edebiyatı adı altında ayrıca bir kitap çalışması olarak ele alınacaktır. Çalışma hazırlanırken Ana Kaynaklar ve İkincil Kaynaklar yanında DİA=Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde yayınlanan maddelerden de istifade edilmiştir. Elinizdeki bu çalışmanın amacı, gerek Doğu Dilleri ve Edebiyatları ya da Arap Dili ve Belâğati alanında öğrenim gören Lisans ve Lisansüstü Eğitim öğrencilerine, gerek Arap Dili, Belağati ve Edebiyatı alanına ilgi duyan okuyuculara başlangıcından bitişine kadar Emeviler Dönemini içine alan, Türkçe yazılmış bir Arap Edebiyatı Tarihi sunmaktır. Bu çalışmamızı, daha önce “Abbasi Edebiyatı Tarihi” adlı bir çalışma (Şafak Yayınları, Erzurum, 1998) yayınlamamızla birlikte söz konusu çalışmanın sadece Abbasiler döneminin ilk yüzyılını içermesi nedeniyle, yaklaşık beş asırlık Abbasiler döneminin tamamını kapsayan bir çalışma takip edecektir. İçindekiler kısmından da anlaşılacağı gibi, özellikle Cemel ve Sıffîn savaşlarından sonra meydana gelen olaylara bağlı olarak gelişen ve ve bir takım değişmelere uğrayan Arap Edebiyatının ele alındığı çalışma, Emevilerin kuruluşundan yıkılışına kadarki yaklaşık doksan yıllık bir dönemin tarihî, siyasî, sosyal, dinî ve kültürel ortamının incelendiği bir giriş’ten sonra, Şiir ve Nesir olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde şiir, konu ve temalarıyla birlikte ele alınıp işlenmiş ve her şiir türü örneklendirilerek Türkçeye çevirisi yapılmıştır. İkinci bölümde ise hitâbet, kitâbet, vasiyyetler ve tevkî’ât türlerini içeren nesir incelenmiş, verilen örneklerin tamamı Türkçeye çevrilmiştir. Okuyuculara faydalı olabilmeyi umut eder, değerli görüşleriyle okuyucularımızın bizi aydınlatmasını temenni ederim.

...diği "Arap Edebiyatı Tarihi-I-Câhiliye Dönemi" adlı çalışma ile Hz ... Arap Edebiyatı Tarihi ... . bitişine kadar Emeviler Dönemini içine alan, Türkçe yazılmış bir Arap Edebiyatı Tarihi sunmaktır. ...dönemin incelendiği "Arap Edebiyatı Tarihi-II-Sadru'l-İslâm Dönemi" adlı çalışmanın devamı olup. bitişine kadar Emeviler Dönemini içine alan Türkçe yazılmış bir Arap Edebiyatı Tarihi sunmaktır. 48.60 TL. Arap Edebiyatı Tarihi - 3 : Emeviler Dönemi-Fenomen Yayınc ... EMEVÎLER - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . 48.60 TL. Arap Edebiyatı Tarihi - 3 : Emeviler Dönemi-Fenomen Yayıncılık- Sitemizden bütün kitapları en uygun fiyat garantisi, hızlı teslimat, taksit veya kapıda ödeme seçenekleriyle kolaylıkla......