Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Geçmişten Günümüze Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Geçmişten Günümüze Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik PDF EPUB


Erdem Ercan

Geçmişten Günümüze Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik - Erdem Ercan pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Erdem Ercan
DOSYA BOYUTU 7,81
TARİH 2018-06-22
ISBN 6051529165
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Gerek 25/12/2013 tarihine kadar devam eden TBMM 24. Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında gerekse bunun öncesinde ve sonrasında devam eden anayasal tartışmalarda, yerel yönetimlerin mali özerkliğinin temini konusu öncelikli sorunlardan biri olarak ele alınmıştır. İçerisinde bulunduğumuz Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde belediyeler bakımından merkeze yeni bir takım yerindelik vesayet denetimi yetkileri verilmesi ve buna ilişkin KHK'ların kanunlaşmasıyla gündemden düşmüş gibi görünmekte ise de, yerel yönetimlerin fiili ihtiyaçlarının bu konuyu önümüzdeki yıllarda tekrar ön plana çıkarması kaçınılmazdır. Bu nedenle, elinizdeki çalışma hem anayasal hem de yasal boyutuyla önümüzdeki dönemin muhtemel en önemli gündem maddelerinden birine ilişkindir. Aynı zamanda, mali hukuk, anayasa, idare ve yerel yönetimler hukuku alanlarında önemli tespitler içermekte, yeni açılımlar getirmektedir. Akademiye ve uygulamacılara kayda değer katkılar sunacağı düşünülmektedir. İÇİNDEKİLERGİRİŞBİRİNCİ BÖLÜMYEREL YÖNETİMLERE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLARI. YEREL YÖNETİM KAVRAMIII. YEREL YÖNETİMLERİN VAROLUŞ SEBEPLERİA. Siyasi SebeplerB. İdari (Hukuki) SebeplerC. Ekonomik SebeplerIII. YEREL YÖNETİMLERE İLİŞKİN MALİ TEORİLERA. Kamu Sektörünün Üçlü Tahsis TeorisiB. Katlı Kek TeorisiC. Desantralizasyon TeorisiD. Kulüp Mallar TeorisiE. Ayakla Oylama TeorisiF. Sinek Kağıdı EtkisiIV. YEREL YÖNETİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİA. Yerel Yönetimler Yerel Kamu Hizmetlerinden SorumludurB. Yerel Yönetimlerin Kamu Tüzelkişiliği BulunmaktadırC. Yerel Yönetimler Yerinden Yönetim İlkesine TabidirD. Yerel Yönetimler Merkezi İdarenin Denetimine TabidirE. Yerel Yönetimlerin İdari Özerkliği BulunmaktadırF. Yerel Yönetimlerin Karar Organları Seçimle İşbaşına GelirİKİNCİ BÖLÜMYEREL YÖNETİMLERDE MALİ ÖZERKLİK VE SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKELERDEKİ UYGULAMALARI. KAVRAMII. İDARELERARASI GELİR BÖLÜŞÜMÜ VE MALİ ÖZERKLİKA. Kavram ve KapsamB. Vergi Kaynak ve Gelirlerinin BölüşümüIII. YEREL YÖNETİM VERGİLERİ VE MALİ ÖZERKLİKA. Yerel Yönetim Vergilerinin Vergi Hukukundaki Yeri ve Kavramsallaştırılması SorunuB. Vergilendirme Yetkisi Mali Özerklik İlişkisi Bağlamında Yerel Yönetim VergileriC. Yerel Yönetim Öz Gelirleri - Mali Özerklik İlişkisiIV. BORÇLANMA SERBESTİSİ MALİ ÖZERKLİK İLİŞKİSİV. SEÇİLMİŞ BAZI ÜNİTER VE FEDERAL DEVLETLERDEKİ UYGULAMALARA. FransaB. İngiltereC. Amerika Birleşik DevletleriD. AlmanyaE. İsviçreÜÇÜNCÜ BÖLÜMTÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERDE MALİ ÖZERKLİKI. KAPSAMII. İL ÖZEL İDARELERİ VE MALİ ÖZERKLİKA. İl Özel İdareleriB. İl Özel İdarelerinde Mali ÖzerklikIII. BELEDİYELER VE MALİ ÖZERKLİKA. BelediyelerB. Belediyelerde Mali ÖzerklikIV. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE MALİ ÖZERKLİKA. Büyükşehir BelediyeleriB. Büyükşehir Belediyelerinde Mali ÖzerklikV. KÖYLER VE MALİ ÖZERKLİKA. KöylerB. Köylerde Mali ÖzerklikDÖRDÜNCÜ BÖLÜMANAYASAL TARTIŞMALAR VE YEREL MALİ ÖZERKLİKI. KAPSAMII. TÜRKİYE ANAYASALARINDA YEREL MALİ ÖZERKLİKA. Cumhuriyet Öncesi DönemB. Cumhuriyet DönemiIII. ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARIA. AK Parti, CHP ve MHP Anayasa Önerilerinde Yerel YönetimlerB. BDP Anayasa Önerisinde Yerel YönetimlerIV. ANAYASAL VE YASAL DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİA. Anayasal Değişiklik ÖnerileriB. Yasal Değişiklik ÖnerileriSONUÇKAYNAKÇA

...ten Günümüze Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik ... PDF Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik ve ... . Erdem Ercan / On İki Levha Yayıncılık. Kargolama Süresi: 5 İş Günü. 40.50 TL. Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında gerekse bunun öncesinde ve sonrasında devam eden anayasal tartışmalarda, yerel yönetimlerin mali özerkliğinin temini konusu... 38.75 TL. Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında gerekse bunun öncesinde ve sonrasında devam eden anayasal tartışmalarda, yerel yönetimlerin mali özerkliğinin temini konusu... Bildirinin ilk iki bölümünde yerel yönetim ... Geçmişten Günümüze Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik - Erdem... ... ... Bildirinin ilk iki bölümünde yerel yönetimler kuramsal ve zamansal yaklaşımla ele aldıktan sonra, üçüncü ve son bölümde yerellik, merkezilik, iş bölümü ve özerklik tartışmalarına genel çerçevede yer... 34.17 TL. Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında gerekse bunun öncesinde ve sonrasında devam eden anayasal tartışmalarda, yerel yönetimlerin mali özerkliğinin temini konusu... Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında gerekse bunun öncesinde ve sonrasında devam eden anayasal tartışmalarda, yerel yönetimlerin mali özerkliğinin temini konusu öncelikli... 35.84 TL. Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında gerekse bunun öncesinde ve sonrasında devam eden anayasal tartışmalarda, yerel yönetimlerin mali özerkliğinin temini konusu... Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında gerekse bunun öncesinde ve sonrasında devam eden anayasal tartışmalarda, yerel yönetimlerin mali özerkliğinin temini konusu öncelikli sorunlardan... 41.67 TL. Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında gerekse bunun öncesinde ve sonrasında devam eden anayasal tartışmalarda, yerel yönetimlerin mali özerkliğinin temini konusu... 10.31 €. Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında gerekse bunun öncesinde ve sonrasında devam eden anayasal tartışmalarda, yerel yönetimlerin mali özerkliğinin temini konusu öncelikli......