Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Halid el-Bağdadi e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Halid el-Bağdadi PDF EPUB


Abdulcebbar Kavak

Halid el-Bağdadi - Abdulcebbar Kavak pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Abdulcebbar Kavak
DOSYA BOYUTU 11,46
TARİH 2017-01-01
ISBN 9751967565
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Sahabeden sonraki dönemlerde farklı bölgelerden, renk ve dillerden insanların İslam’a girişiyle büyüyen İslam toplumunda, Hz. Peygamber’in dizinin dibinde yetişen azimli, vakur ve melek tabiatlı sahabelerin örnek yaşamları, samimiyetleri ve huzur veren sohbetleri aranır hâle gelmiştir.İslam toplumunda işte tam da bu dönemlerde sûfî olarak adlandırılan müttaki gönül erleri, bu boşluğu doldurmak için gayret etmişlerdir. Hasan-ı Basrî’den Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’ye, Cafer-i Sâdık’tan Abdülkadir Geylânî’ye kadar adından bahsedebileceğimiz pek çok gönül ehli insan, manevî hizmetleriyle toplumu irşad etmişlerdir. Bu gönül erlerinden biri de XIX. yüzyılda Irak’ın Şehrezûr vilayetinde yaşayan Hâlid el-Bağ- dadî’dir. Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye koluna mensup olan Hâlid el-Bağdadi’nin İrak’ ta yaktığı bu tasavvuf meşalesi, hızla İslam dünyasında yayılmış ve toplumsal sıkıntı ve buhran içinde olan Mûslümanlar için bir umut ve heyecan kaynağı olmuştur.Hem âlim hem de mutasavvıf olduğu için Zûlcenâheyn olarak adlandırılan Hâlid el-Bağdadî’ye, bilge kişiliğinden dolayı Mevlânâ lakabıyla hitap edilmiştir. Kısacık ömrüne yerleştirdiği büyük hizmetler ve yetiştirdiği talebeleri ile Orta Doğu’nun pek çok ülkesinde toplumsal, siyasî ve tasavvufi hareketlerin dinamiğini oluşturmuştur.Bu çalışmamızda onu genel hatlarıyla taramaya ve kendi adına nispetle Hâlidiyye olarak adlandırılan tasavvufi hareketin temel özelliklerinden kısaca bahsetmeye gayret edeceğiz.Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.

...line kovasını, süpürgesini alarak hizmete başladı ... HÂLİD El-BAĞDÂDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . HALİD EL-BAĞDADİ. Müslümanlar ilk defa Medine-i Münevvere'de Hz. Bu gönül erlerinden biri de XIX. yüzyılda Irak'ın Şehrezûr vilayetinde yaşayan Hâlid el-Bağ- dadî'dir. hâlid el-bağdâdî. (خالد البغدادي). 5. muhammed b. süleyman el-bağdâdî, el-ĥadîķatü'n-nediyye fi'ŧ-ŧarîķati'n-naķşbendiyye ve'l-behceti'l-ħâlidiyye (aśfa'l-mevârid'in kenarında, kahire 1313; istanbul 1986). Mevlana Halidi Bağdadi kimdir? Mevlânâ Hâlid el-B ... MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ HAZRETLERİNİN... | İslam ve İhsan ... . Mevlana Halidi Bağdadi kimdir? Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî, Nakşibendiyye tarikatının on dokuzuncu yüzyılda Ortadoğu'daki en aktif temsilcisi kabul edilir. Hac esnasında yaşadığı çeşitli mânevî tecrübelerden sonra manevî açıdan kendini geliştirmek isteyen Halid el-Bağdadî (k.s.) tasavvufî bir harekete intisap etmek istedi. Müceddidî Şeyhi Mevlânâ Hâlid el-bağdadî nin Ortadoğu daki Misyonu, Ağrı İslâmi İlimler Dergisi (AGİİD), 1(1), Geliş Tarihi: 11 Aralık 2017 Kabul Tarihi: 25 Aralık AGİİD. Tüm Hakları Saklıdır. Mevlana halid-i bağdadi hazretlerinin hayatı....