Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Yirmi Üçüncü Lem'a Tabiat Risalesi e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Yirmi Üçüncü Lem'a Tabiat Risalesi PDF EPUB


Bediüzzaman Said Nursi

Yirmi Üçüncü Lem'a Tabiat Risalesi - Bediüzzaman Said Nursi pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Bediüzzaman Said Nursi
DOSYA BOYUTU 5,29
TARİH 2013-09-01
ISBN
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Mevcudâtta o kadar muazzam ve muhteşem bir eser-i san´at görünüyor ve mahlûkat, bir kanûn dâiresinde o kadar intizâmla vücûda geliyor ki; bunları sebeblerin yaratması veyâ bu varlıkların kendi kendine olması veyâhut onların "kör, sağır, şuûrsuz" tabiatlarının gereği var olmaları imkân ve ihtimâl dâhilinde değildir.Bütün mevcûdat, mektûbât-ı Rabbâniye ve merâyâ-yı Sübhâniyye ve me´mûrîn-i İlâhiyyedirler. Kâinata Alîm ve Hakîm, Kadîr ve Âdil isimlerinin tecellîlerine mazhar olması noktasında bakılsa, mevcûdat-ı âlemin her biri, İmâm-ı Mübîn ve Kitâb-ı Mübîn´den istinsâh edilen birer "mektûb" olur. Bu mektûbların asılları levh-i Mahfûz´da ilm-i İlâhî ile yazılmış, akisleri de kudret-i İlâhiye ile âlemde maddeten yazılır. Kâinata Cenab-ı Hakk´ın "Nûr" isminin tecellîsine mazhar olması noktasında bakılsa; o Zât-ı Zülcelâl, bütün esmâ ve sıfâtıyla "Nûr" olması i´tibâriyle, bütün mevcûdât O´na karşı şeffâfiyyet kesbederek birer "âyine" olur. Kâinât, bir askerî kışla tasavvur edilse ve Cenâb-ı Hakk´ın "Sultân" isminin tecellîsine mazhar olması noktasında bakılsa, mevcûdat birer "me´mûr" olur.

...Yirmiüçüncü Lem'a olmuştur. ÜÇÜNCÜ KELİME: "İktezathü-t tabiat" Yani; tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor ... Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a, 291 | Sorularla Risale ... . Tabiat Risalesi On Yedinci Lem'anın On Altıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen, Yirmi Üçüncü Lem'a olmuştur. Yoksa, Risale-i Nur'un mesleği, nezihâne ve nazikâne ve kavl-i leyyindir. Bediüzzaman Said Nursi. Mevcudâtta o kadar muazzam ve muhteşem bir eser-i san´at görünüyor ve mahlûkat, bir kanûn dâiresinde o kadar intizâmla vücûda geliyor ki... ...Nur Dersleri Necmiilgen.com http://www.necmiilgen.com Çantacı Necmi Abi Lem'alar Yirmiüçüncü Lem'a Tabiaat ... Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a, 291 | Sorularla Risale ... ... ...Nur Dersleri Necmiilgen.com http://www.necmiilgen.com Çantacı Necmi Abi Lem'alar Yirmiüçüncü Lem'a Tabiaat Risalesi. Yirmiüçüncü Lem'a, Tabiat Risalesi. Necmeddin İlgen. Загрузка... Tabiat Risalesi. Bediüzzaman Said Nursî. Hazırlayanlar Adnan Kayıhan - İlhan Atılgan. On Yedinci Lem'a'nın On Altıncı Nota'sı iken öneminden dolayı Yirmi Üçüncü Lem'a olmuştur. ...Lem'a Tabiat Risalesi (Onyedinci Lem'anin Onaltinci Notasi iken, ehemmiyetine binaen Yirmiüçüncü Lem'a olmustur. Yoksa Risale-i Nur'un meslegi, nezihane ve nazikane ve kavl-i leyyindir. YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM'A Tabiat Risâlesi. Sâir risâlelerde o muhâller kısmen îzâh edildiğinden; burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle, bazı basamaklar tayyedilmiştir. Yirmi Üçüncü Lem'a Tabi...