Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma İhlas Suresi Tefsiri e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

İhlas Suresi Tefsiri PDF EPUB


İbnü'l Meylak

İhlas Suresi Tefsiri - İbnü'l Meylak pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR İbnü'l Meylak
DOSYA BOYUTU 9,68
TARİH 2015-04-25
ISBN 6055094980
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Az sözle çok şey anlatan ve muhtevâsı yönüyle son derece önemli olan İhlâs Sûresi üzerine, gerek mutasavvıflar, gerekse müfessirler tarafından pek çok tefsir yazılmıştır. Mevâridü Zevi'l-İhtisâs ilâ Makâsıdi Sûreti'l-İlhâs adlı eser de bunlardan biridir. VIII/XIV. yüzyılda yaşamış şâzilî sûfîlerden biri olan İbnü'l Meylak tarafından kaleme alınmış olan bu eser, şimdiye kadar yapılmış İlhâs Sûresi tefsirlerinde yer alan birçok bilgiyi ihtiva etmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Mevârid, zengin içeriğinin yanı sıra İhlâs Sûresi nezdinde, pek çok kelâmî ve ictimâî meseleye dikkat çekici atıfların yapıldığı bir eserdir. Diğer İhlâs Sûresi tefsirlerine göre hacminin geniş olmasının sebebi de bahsi geçen muhtevâ genişliğidir. Bu nedenle eserin, tefsir literatürünün güzel ve faydalı bir örneği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

...İhlas suresi ne zaman ve nerede nüzul olmuştur? İhlas suresinin nüzul sebebi nedir? İhlas suresi tefsiri ... İhlâs Suresi Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığı ... . Rahmân Rahîm Allah'ın ismiyle… 1. De ki: O Allah birdir. İhlas Suresi Tefsiri. Muhammed Ali. 05 Haziran 2017. (nisbet), bir rivayete göre niteliğini veya herhangi bir kayıt koymadan Allah'ın mahiyetini sormuşlar, bunun üzerine İhlâs sûresi nâzil olmuştur. İhlas Suresi Tefsiri. Elmalı Tefsiri. 1. Söyle. Bu hitap öncelikle Resulullah'a ve dolayısıyla hitap olunabilenlerin hepsined ... İhlas Suresi ve Tefsiri - Gizemli Dualar ... . Elmalı Tefsiri. 1. Söyle. Bu hitap öncelikle Resulullah'a ve dolayısıyla hitap olunabilenlerin hepsinedir. ihlas Suresi Kuran Tefsiri Tüm Ayet Prof.Dr. Şadi Eren - Продолжительность: 19:32 Tefsir 01-01-2017 İhlas Suresi (1.-4. Arası Ayetler) - Prof Dr Mehmet OKUYAN - Envaru'l Kuran - Hilal TV... ...ancak tevhide iman ile olduğu için "Necât Suresi" Allah'ı bize tanıttığı için bu sureye "Marifet Suresi" de denilmektedir. İhlas Suresi Tefsiri. Oluşturan: Sofi., 24 Haziran, 2012 in Kuran-ı Kerim. İHLAS SURESİ'NİN TEFSİRİ (KURTUBİ). 1, 2, 3, 4. De ki: O, Allah birdir, Allah sameddir. O, baba olmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir. Kelimelerin İzahı. İhlas Suresiİhlas Sûresi'nin Tefsiri. Çünkü Kur'ân'ın üç ana konusu vardır: Tevhîd, nübüvvet, âhiret. İşte İhlâs sûresi, tevhid konusunu ele alması itibariyle, böyle bir konum arz etmektedir. Tefsir İhlâs sûresi, İslâm'ın esası olan tevhid (Allah'ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ'yı tanıttığı için Hz. Peygamber tarafından Kur'an'ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Kur'ân-ı Kerîm'de İhlâs Sûresi'nde: "De ki, O ALLÂH AHAD'dır; ALLÂH SAMED'dir; LEM YELİD ve LEM YÛLED'dir; ve LEM YEKÜN LEHÛ KÜFÜVEN EHAD'dır!.." "Hz. İhlas Suresi Kur'an'ın 112. suresidir. Mekke'de indirilmiştir. 4 ayetten oluşmaktadır. Buhârî, "Tefsîr", 112; İbn Mâce, "Duâ", 10; Nesâî, "Cenâiz", 117; Müsned, IV, 103; geniş bilgi için bk. İHLAS SURESİ. Adı: "İhlâs" bu surenin sadece ismi değil, konusudur da. Bu surede hâlis Tevhid beyan edilmiştir. Ayrıca bazı rivayetler de İbn Teymiye'nin İhlas suresi tefsirinde nakledilmiştir. İhlas Suresi Te...