Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Tarih-i GüzideZikr-i Padişahan-i Selçukiyan e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Tarih-i GüzideZikr-i Padişahan-i Selçukiyan PDF EPUB


Hamdullah Müstevfi Kazvini

Tarih-i GüzideZikr-i Padişahan-i Selçukiyan - Hamdullah Müstevfi Kazvini pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Hamdullah Müstevfi Kazvini
DOSYA BOYUTU 10,94
TARİH 2015-04-17
ISBN 6054921768
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Târîh-i Güzîde’nin yazarı Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî, H.680/M.1281’de Kazvîn’de doğdu. Arap asıllı Şiî bir ailenin çocuğu olan Hamdullâh, Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in saflarında savaşarak ölen, Hürr b. Yezîd er-Riyâhî’nin ahfadındandır.Târîh-i Güzîde’nin dördüncü bâbının altıncı faslı “Zikr-i Pâdişâhân-i Selçûkiyân” başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. Birinci şubede Selçukluların zuhurundan başlayıp günümüzde Büyük Selçuklular ve Irak Selçukluları olarak isimlendirilen dönem hakkında, ikinci şubede Kirmân Selçukluları ve üçüncü şubede ise Rûm’daki Selçuklular yani Anadolu Selçukluları hakkında bilgi verilmektedir.“… İslâm döneminde hüküm süren devletlerin yöneticilerinin her biri, bir ayıp ve kire bulaşmışlardı: Meselâ Benî Ümeyye zındık, Mu‘tezilî ve Hâricî; Benî Abbâs’dan bazıları Mu‘tezilî; Benî Leys ve Âl-i Büveyh Râfızî; Gaznevîler, Hârezmşâhîler ve Salgurîler ise asla ve esasa saygısız idiler. Selçuklular ise bu ayıp ve kusurlardan temiz, Sünnî, pâk dîn, iyi ve güzel i‘tikâdlı, hayır sahibi ve ra‘iyyete müşfik idiler…”“… Onlara isyân eden Selçuklu emîrleri ve atabeglerinin her biri bir belâya tutuldu. Kurtulma vesîlesi aradıkları her yerden bir musîbet ve zillet gördüler. Velinimetlerine karşı verdikleri sözü tutmamaları sebebiyle helâk rüzgârı, ansızın geldi. Hak Subhâne ve Teâlâ, hiç kimseyi nimet kâfirliğine giriftâr etmesin…”Bu eserin, son yıllarda artan Selçuklu tarihine ilgiye katkıda bulunacağını ümit ediyor ve Arap asıllı bir yazarın olaylara nasıl baktığını görmenin tarih meraklıları için ufuk açıcı olacağını düşünüyoruz.

...ileri içeren kitap satış sayfası. TARİH-İ GÜZİDE (Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan) ... Tarih-i Güzide Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan ... . Hamdullah müstevfi-i kazvini. 12,82 tl. Tarih i Güzide Zikr i Padişahan i Selçukiyan. Üzgünüz ! Bu ürün şu anda satışta değildir. Ürün Adı: Tarih i Güzide Zikr i Padişahan i Selçukiyan. Mağaza: TveT. Târîh-i Güzîde'nin dördüncü bâbının altıncı faslı "Zikr-i Pâdişâhân-i Selçûkiyân" başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. Târîh-i Güzîde Zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân. Bilge Kültür Sanat. 16.00. Tâ ... Tarih İ Güzide Zikr İ Padişahan İ Selçukiyan ... . Târîh-i Güzîde Zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân. Bilge Kültür Sanat. 16.00. Târîh-i Güzîde'nin yazarı Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî, H.680/M.1281'de Kazvîn'de doğdu. Târîh-i Güzîde'nin dördüncü bâbinin altinci fasli "Zikr-i Pâdisâhân-i Selçûkiyân" basligiyla Selçuklulara ayrilmis ve Selçuklu tarihi üç subeye taksim edilmistir. Tarih i Güzide Zikr i Padişahan i Selçukiyan - Hamdullah Müstevfi Kazvini. Bilge Kültür Sanat. ...kaynakları, Târîh-i Güzîde, Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî ‟e ithaf ettiği Târîh-i Güzîde, peygamberler tarihi, eski İrân tarihi, Hz. eden bazı muahhar kaynaklarda Selçuk‟un. 13.60 TL. Tarih-i Güzide'nin dördüncü babının altıncı faslı "Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan" başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. 821743....