Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Sarı SaltıkPopüler İslamın Balkanlar’daki Destani Öncüsü e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Sarı SaltıkPopüler İslamın Balkanlar’daki Destani Öncüsü PDF EPUB


Ahmet Yaşar Ocak

Sarı SaltıkPopüler İslamın Balkanlar’daki Destani Öncüsü - Ahmet Yaşar Ocak pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Ahmet Yaşar Ocak
DOSYA BOYUTU 10,68
TARİH 2016-10-06
ISBN 6051051642
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

“Sarı Saltık, 13. yüzyılın ikinci yarısı içinde popüler İslam’ın Balkanlar’a girişine ve bunun sosyal tabanını teşkil eden bir Türk iskânına adı karışan, gerçek hayatı menkabelerle, efsanelerle iç içe geçmiş bir şahsiyettir. Onun sosyal-dinî kökeni ve şahsiyeti hakkında kaynaklar­daki değişik ve bazen çelişkili rivayet ve menkabeler ilk bakışta araştırıcının karşısına, sisler arasında kesin hatları belli olmayan bulutsu bir siluet çıkarır. Ancak dikkatli bir göz, bu bulutsu siluetin, elinde tahta kılıcıyla bir gazi-evliyâya ait olduğunu fark etmekte gecikmeyecek, her şeye rağmen sonuçta onun, kendi zamanında eti ile kemiği ile yaşamış tarihsel bir figür olduğunu anlayacaktır. Bu yönüyle Sarı Saltık, 5. yüzyılda İrlanda’ya Hıristiyanlığı götüren Saint Patrick’le bazı ortak yönler, benzerlikler sergiler. O sanki Balkanlar’da İslam’ın yayılış sürecinin Saint Patrick’idir. San Saltık’ın menkabeleri ve efsaneleri daha ilk yıllardan itibaren Balkanlar’daki Hıristiyan azizlerininkileriyle özdeşleşmiş, kişiliği adeta onlarınkiyle iç içe geçmiştir. İşte onu böyle ilginç ve esrarengiz yapan da bu imajıdır. Gerek öncülük ettiği Türkmen iskânı meselesi, gerekse menkabelerinin böyle bir özdeşliğe konu olması sebebiyle, daha 19. yüzyılın sonlarından itibaren Türkologların ilgisini çekmiş olan bu il­ginç Türkmen şeyhi, bugün de hâlâ sürmekte olan araştırmaların ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Hakkındaki çok sayıda yayınların gösterdiği üzere, Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Velî ve Yunus Emre hariç, aktüalitesini kaybetmeyen hemen hemen tek Türk sûfîsi odur denebilir. Balkanlar’da 1990 son­rasında yeni siyasî düzenlerin oluşmasıyla bu Türkmen babası tekrar gün­deme gelmiş bulunuyor. Bütün bunlara rağmen, şahsiyeti, kimliği ve faaliyetleri konusunda bugün hâlâ bazı problemlerin mevcut olduğu da çok iyi bilinir. Balkanlar tarihinin olduğu kadar, Türkiye tarihinin de önemli bir parçası olan bu şahsiyet kimdir, ne yapmıştır, niçin önemlidir ve tarihsel rolü nedir? İşte bu kitapta, Sarı Saltık’ın bulutsu siluetinin önümüze koyduğu, sözünü ettiğimiz bazı temel problemler üzerinde durulmağa çalışıla­caktır.” Ahmet Yaşar Ocak

...iret Reisi Sarı Saltık. III - Kalenderî Şeyhi Sarı Saltık ... Sarı Saltık Popüler İslamın Balkanlar'daki Destani Öncüsü ... . Sarı Saltık "Sarı Saltık, 13. yüzyılın ikinci yarısı içinde popüler İslam'ın Balkanlar'a girişine ve... Sarı Saltık Popüler İslamın Balkanlar'daki Destani Öncüsü 13. Yüzyıl Kitap Yayınevi Tunceli-Hozat Bölgesinde Sarı Saltık Ocağı ve Bektaşilik: Tarih-İnanç ve Doktrin-Ritülel. görüntülendi. Fatih M. ŞEKER. İslamlaşma Sürecinde Türklerin İslam Tasavvuru. A ... Sarı Saltuk Baba: Balkanlar'da Bir İslam Öncüsü - Beyaz Tarih ... . ŞEKER. İslamlaşma Sürecinde Türklerin İslam Tasavvuru. Ahmet Yaşar Ocak. "Sarı Saltık, 13. yüzyılın ikinci yarısı içinde popüler İslam'ın Balkanlar'a girişine ve bunun sosyal tabanını teşkil eden bir Türk iskânına adı karışan, gerçek hayatı menkabelerle... ahmed yaşar ocaq , sarı saltıq-populer islamın balkanlardaki destanı öncüsü-xiii.yüzyıl Sarı Saltık Popüler İslamın Balkanlar'daki Destani Öncüsü, 13. Yüzyıl. 32.00. O sanki Balkanlar'da İslam'ın yayılış sürecinin Saint Patrick'idir. Bu yönüyle Sarı Saltık, 5. yüzyılda İrlanda'ya Hıristiyanlığı götüren Saint Patrick'le bazı ortak yönler, benzerlikler sergiler. O sanki Balkanlar'da İslam'ın yayılış sürecinin Saint Patrick'idir. Sarı Saltık, XIII. yüzyılın ikinci yarısı içinde popüler İslam'ın Balkanlar'a girişine ve bunun sosyal tabanını teşkil eden bir Türk iskanına adı karışan, gerçek hayatı menkabelerle... Ahmet Yaşar Ocak. "Sarı Saltık, 13. yüzyılın ikinci yarısı içinde popüler İslam'ın Balkanlar'a girişine ve bunun sosyal tabanını teşkil eden bir Türk iskânına adı karışan, gerçek hayatı menkabelerle......