Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma İslam'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhebler e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

İslam'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhebler PDF EPUB


Prof. Dr. Süleyman Uludağ

İslam'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhebler - Prof. Dr. Süleyman Uludağ pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Prof. Dr. Süleyman Uludağ
DOSYA BOYUTU 5,66
TARİH
ISBN 9753590075
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Elinizdeki bu kitap: İki kısımdan meydana gelmektedir:1. Kısımda "İslam'da İnanç Konuları" ele alınmıştır. Bilindiği gibi İslam'da inanç konuları, Kelam ilminin mevzuunu ve gayesini teşkil etmektedir. Kelam ilmi; genelde bir bütün olarak İslam'ı, özelde ise İslam İnanç Esaslarını savunan bir disiplin olmakla beraber, çağa ve ihtiyaca göre İslam'ı yeniden yorumlayarak insanların idraklerine sunma gibi bir görevi üstlenmektedir. İşte bu kısımda Allah'ın varlığı ve isbatı, delil, haber kaynakları, akıl, vahiy, mu'cize, Allah'ın sıfatları, teferruatıyla Amentü esasları, irade, rü'yetullah, mehdilik, tekfir gibi konular ilmi ve mukayeseli olarak ele alınmaktadır.2. Kısım "İt'ikadi Mezhebler"e tahsis edilmiş olup, İslam tarihi içinde mezheblerin zuhuru, doğuş sebepleri, temel düşünceleri, kolları, zamanımızdaki son durumları, oldukça geniş şekilde ele alınmıştır. İsmen zikredersek: Ehli sünnet ekolünü temsil eden Eş'ariye, Matüridiye, Selefiye ile bunun dışındaki Mu'tezile, Cebriye, Cehmiye, siyasi kaynaklı Havaric, Şia, İmamiye Şiası ve kolları, İsmailiye, Batınıye, Dürziye, Nusayriye, Kadyanilik, Bahailik v.b. gibi batıl olan itikadi mezhebler, ayrıca ülkemizdeki Alevilik ve Bektaşilik zamanımızdaki son gelişme ve değişimler de dikkate alınarak derin ve mukayeseli anlamda incelenmiştir.Sayın Prof. Dr. Süleyman Uludağ'ın kendine has üslubu içinde vukufla incelediği İslam'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler; inancımızı tahrib ve tahrife yönelik çalışmaları daha iyi tanıma imkanı verecektir.

...i hakkında kısa ama anlaşılır bir dille ... Siyasi İtikadi Mezhepler (İnanç ile İlgili) ... ... Çağdaş İslam Düşüncesi. İslâm'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler. Seri: Çağdaş İslam Düşüncesi. Ebat: 13,5 x 21 cm. 32 TL. Kelam ilmi genelde bir bütün olarak İslam'ı, özelde ise İslam inanç esaslarını savunan bir disiplin olmakla beraber çağa ve ihtiyaca göre yeni delillerle İslam'ı yeniden yorumlayarak insanların... 25.60 TL. Kelam ilmi genelde bir bütün ... İslam'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler | bkmkitap.com ... ... 25.60 TL. Kelam ilmi genelde bir bütün olarak İslam'ı, özelde ise İslam inanç esaslarını savunan bir disiplin olmakla beraber çağa ve ihtiyaca göre yeni delillerle İslam'ı yeniden yorumlayarak... ...İtikadi Mezhepler %17 indirimli Kelam ilmi genelde bir bütün olarak islam ı,özelde ise İslâm inanç Kelâm ve mezhepler konusuyla ilgili ilk ve temel bilgileri içeren bu esere pratik mülahazalarla dipnot... İslam'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler Kelam ilmi genelde bir bütün olarak İslam'ı, özelde ise İslam inanç esaslarını savunan bir disiplin olmakla beraber çağa ve ihtiyaca göre yeni delillerle......