Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Kitabü’l-Mille Din Üzerine e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Kitabü’l-Mille Din Üzerine PDF EPUB


Farabi

Kitabü’l-Mille Din Üzerine - Farabi pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Farabi
DOSYA BOYUTU 11,89
TARİH 2019-10-31
ISBN 6052023563
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Kitâbü’l-Mille/Din Üzerine, Fârâbî’nin felsefi sisteminin merkezî meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. Fârâbî, kitabın başlığında geçen “mille” kelimesinin din kelimesiyle nerdeyse aynı anlamı verdiğini belirtse de, din lafzını sadece bu eserinde değil diğer eserlerinde de hemen hemen hiç kullanmaz. Çünkü “din”den farklı olarak “mille”, özellikle, din dediğimiz inançlar ve ameller manzumesini şartlara göre takdir edip belirleyen insana işaret eder. Bu da bize, sadece erdemli dinlerden değil erdemsiz dinlerden de bahsetme imkânı verir. Fârâbî, kitabın hemen başında dinlerle ilgili bu ayrımı yapar ve erdemsiz dinleri erdemsiz yönetim biçimleriyle ilişkilendirir. Bu şekildeki ayrım şuna işaret eder ki, politik nitelikteki toplum, erdemli olsun veya olmasın, toplumu belli değerler etrafında toplayan, belli gayelere doğru yönlendiren bir dînî zorunlu kılar. Eserin son paragrafında belirtildiği üzere, bir “ortak din” olmaksızın toplumu dünya ve ahiret mutluluğu doğrultusunda yönlendirmek mümkün olmaz. Dolayısıyla Fârâbî’ye göre din ilm-i medenî kapsamındadır. Din, kurumsal olarak, bilinmesi/inanılması gereken birtakım görüşlerle/ârâ’ yapılması ve uygulanması gereken birtakım fiilleri içerir. Bunlar Fârâbî’nin diğer eserlerinde de bahse konu edilir fakat bunların özlü ve açık bir sayımı Kitâbü’l-Mille’de yer alır. Bu sayımla ilgili olarak iki hususu belirtebiliriz. Birincisi, Fârabî’nin çerçevesini çizdiği görüşler/inançlar geleneksel “amentü” listesini büyük ölçüde yansıtır fakat ondan çok daha fazlasını ihtiva eder. İkincisi, Mebâdiu Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fazıla, söz konusu görüşlerin/ârâ’ ilkelerini, yani makullerini inceler. Dolayısıyla Farâbî’ye göre yöntem ve iletim biçimleri farklı olsa da erdemli dinin müfredatıyla hakiki felsefenin müfredatı örtüşür. 

...a tahsis edilmiş bir çalışmadır. 34 TL ... Kitâbü'l-mille Din Üzerine ... . Kitabü'l-Mille/Din Üzerine, Farabi'nin felsefi sisteminin merkezi meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. 32 TL. Kitabü'l-Mille/Din Üzerine, Farabi'nin felsefi sisteminin merkezi meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. 30 TL. Kitabü'l-Mille/Din Üzerine, Farabi'nin felsefi sisteminin merkezi meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. 36 TL. Kitabü'l-Mille/Din Üzerine, Fara ... Kitâbü'l-mille Din Üzerine ... . 36 TL. Kitabü'l-Mille/Din Üzerine, Farabi'nin felsefi sisteminin merkezi meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. Kitabü'l-Mille/Din Üzerine Farabi'nin felsefi sisteminin merkezi meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. Farabi kitabın başlığında geçen "mille" kelimesinin din kelimesiyle... 26 TL. Kitabü'l-Mille/Din Üzerine, Farabi'nin felsefi sisteminin merkezi meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. 40 TL. Kitabü'l-Mille/Din Üzerine, Farabi'nin felsefi sisteminin merkezi meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. Kitâbü'l-Mille/Din Üzerine Fârâbî'nin felsefi sisteminin merkezî meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. Fârâbî kitabın başlığında geçen "mille" kelimesinin din kelimesiyle... 40 TL. Kitâbü'l-Mille/Din Üzerine, Fârâbî'nin felsefi sisteminin merkezî meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. Kitâbü'l-Mille/Din Üzerine, Fârâbî'nin felsefi sisteminin merkezî meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. Fârâbî, kitabın baş.. 26 TL. Kitabü'l-Mille/Din Üzerine, Farabi'nin felsefi sisteminin merkezi meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. Farabi. Kitabü'l-Mille/Din Üzerine, Farabi'nin felsefi sisteminin merkezi meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır....