Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma İmam Maturidi e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

İmam Maturidi PDF EPUB


Mürsel Gündoğdu

İmam Maturidi - Mürsel Gündoğdu pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Mürsel Gündoğdu
DOSYA BOYUTU 11,96
TARİH 2020-02-25
ISBN 6051558929
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Büyük Türk bilgini İmam Maturidi, milletimizin inanç sisteminin şekillenmesine öncülük etmiş önemli şahsiyetlerden birisidir.Maturidi, tefekkür tarihimizin kültür havzalarında ortaya çıkan farklı İslâmî yorumlar arasında temelleri İmam-ı Azam Ebu Hanife tarafından atılan Ehl-i Sünnet inanç sisteminin temel ilkelerini belirleyerek aklın ışığında yorumlamış, yıkıcı-ayrılıkçı fikirlere karşı savunmuş ve özgün düşünceler ortaya koymayı başarmıştır.İmam Maturidi, İslam dünyasında inançla ilgili fikrî savrulmaların yaşandığı bir dönemde akıl-vahiy dengesini kurarak dinî problemlere kalıcı çözümler üretmiş, aynı zamanda toplumun değerleriyle bütünleşen bir inanç sistemi kurarak Türk-İslam medeniyetinin oluşmasına öncülük etmiştir. Yaratılışın merkezine hikmeti yerleştiren ve onu “her şeyi yerli yerine koymak” şeklinde tanımlayan İmam Maturidi’nin iyi anlaşılmasının, yaşadığı döneme olduğu gibi günümüz dünyasının sorunlarına da hayati katkılar sunacağı muhakkaktır.O’nun iman-amel ayrımı, inançta eşitlik, imanda şüpheye yer olmaması, bilgi nazariyesi, hikmet-adalet ve ahlakı düşünce yapısının merkezine yerleştirmesi, akıl-vahiy dengesi ve benzeri gibi çağları aşan fikirleri günümüzde mezhep çatışmaları ve terörden arınmış sağlam bir din anlayışının oluşmasına, İslam’ın evrenselliğinin pekişmesine ve belki de en önemlisi mazlum coğrafyalarda barış ve kardeşliğin yeniden tesisine çok önemli katkılar sunacaktır.Bu romanı okurken İmam Maturidi ile tanışacak, güneş ışıklarının biteviye yıkadığı kadim Türk şehirlerimizden olan Semerkant’ın gizemli caddelerinde dolaşacak ve muzdarip bir Türk bilgininin gençliğinden itibaren çektiği tefekkür çilelerine şahit olacaksınız.

...irinde bulunmaktadır. Bu mezhepler İtikatta;1-Maturidi ... MÂTÜRÎDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi ... .2-Eş'ari. Amelde ise:1-Hanefi.2-Şafi.3-Hanbeli.4-Maliki. dir. Ancak, İmam-ı Azam'dan İmam Maturidî rh.a. ve İmam Eş'arî rh.a.'e kadar geçen yaklaşık iki asır içerisinde Ehl-i Sünnet çizginin dışında olan Mutezile kelâmı mutlak hakimiyetini kurmuştu. İmam Maturidi, Hanefi mezhebine bağlı bir kelam alimidir. O, aynı zamanda, ehl-i sünnetin itikadi mezheplerinden Maturidiliğin kurucusudur. İmam Maturidi'yi önemli kılan da budur. Dr. Sönmez ... Mâtürîdî - Vikipedi ... . İmam Maturidi'yi önemli kılan da budur. Dr. Sönmez KUTLU İmâm Mâturîdî ve Fikirlerini Anlamada Yöntem Sorunu 11:15-11:30 Prof. Dr. Ali KARATAŞ İmâm Mâturîdî'de Kur'ân'ı Kur'ân'la Te'vîl Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU. Imam el-Matüridî tahsilindeki ilmi silsile itibariyle Imam-i Azam Ebu Hanifi'nin görüslerine ve onun mezhebine uyarak nakil yaninda akla da büyük önem veren tutumunu benimsemistir. İmam Azam, Maturidi, Beydaviye göre; imanin delillerini bilmek vaciptir. İmam Eşariye göre iman edilen şeyin delilini bilmek imanın sıhhatinin şartıdır... Büyük Türk bilgini İmam Maturidi, milletimizin inanç sisteminin şekillenmesine öncülük etmiş önemli şahsiyetlerden birisidir. Maturidi, tefekkür tarihimizin kültür havzalarında ortaya çıkan farklı İslâmî... Türk olması kuvvetle muhtemeldir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan İmam Mâtürîdî'nin eserleri incelendiğinde, onun kelâm, mezhepler tarihi, fıkıh usulü ve tefsir alanlarında otorite olduğu görülür. Ehli Sünnet imamlarımızdan İmam Ebû Mansûr el-Mâturîdî' yi ne kadar tanıyoruz. Maturidi Mezhebi. Mezhep imamı: Adı: Ebu Mansur el-Matüridî. Allah'ı akılla bilmenin aklen vacib olduğu görüşü, Matüridilere İmam A'zam Ebu Hanife'den geçmiştir. İmam el-Maturidi tahsilindeki ilmi silsile itibariyle İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin görüşlerine ve onun mezhebine uyarak nakil yanında akla da büyük önem veren tutumunu benimsemiştir. İmam Maturidi, büyük Türk alimi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşlerini benimseyip,onun yolunu izlemiştir. Bir Kelamcı olarak onun düşüncelerini kendisine temel almıştır. İlave bilgi notu. İmam Maturidi Hakkında; tam adıyla Ebû Mansûr Muhammed bin Muhammed bin Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî, Hanefi mezhebinden olanların itikad (inanç) imamı, İslam alimi. İmam el Maturidi kimdir? 27 Temmuz 2015 Fatih Sel 0 Yorum. İmam el-Maturidi İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin görüşlerine ve onun mezhebine uyarak nakil yanında akla da büyük önem vermiştir. İMAM MATURİDİ. Ebu Mansur el-Matüridî Ebu Mansur el-Matüridî (Tam künyesi: Muhammed bin » imam maturidi. » Vecihi Hürkuş. » feto örgütü neden deniz kuvvetlerini hedefledi....