Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma İmam Maturidi e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

İmam Maturidi PDF EPUB


Mürsel Gündoğdu

İmam Maturidi - Mürsel Gündoğdu pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Mürsel Gündoğdu
DOSYA BOYUTU 7,88
TARİH 2020-02-25
ISBN 6051558929
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Büyük Türk bilgini İmam Maturidi, milletimizin inanç sisteminin şekillenmesine öncülük etmiş önemli şahsiyetlerden birisidir.Maturidi, tefekkür tarihimizin kültür havzalarında ortaya çıkan farklı İslâmî yorumlar arasında temelleri İmam-ı Azam Ebu Hanife tarafından atılan Ehl-i Sünnet inanç sisteminin temel ilkelerini belirleyerek aklın ışığında yorumlamış, yıkıcı-ayrılıkçı fikirlere karşı savunmuş ve özgün düşünceler ortaya koymayı başarmıştır.İmam Maturidi, İslam dünyasında inançla ilgili fikrî savrulmaların yaşandığı bir dönemde akıl-vahiy dengesini kurarak dinî problemlere kalıcı çözümler üretmiş, aynı zamanda toplumun değerleriyle bütünleşen bir inanç sistemi kurarak Türk-İslam medeniyetinin oluşmasına öncülük etmiştir. Yaratılışın merkezine hikmeti yerleştiren ve onu “her şeyi yerli yerine koymak” şeklinde tanımlayan İmam Maturidi’nin iyi anlaşılmasının, yaşadığı döneme olduğu gibi günümüz dünyasının sorunlarına da hayati katkılar sunacağı muhakkaktır.O’nun iman-amel ayrımı, inançta eşitlik, imanda şüpheye yer olmaması, bilgi nazariyesi, hikmet-adalet ve ahlakı düşünce yapısının merkezine yerleştirmesi, akıl-vahiy dengesi ve benzeri gibi çağları aşan fikirleri günümüzde mezhep çatışmaları ve terörden arınmış sağlam bir din anlayışının oluşmasına, İslam’ın evrenselliğinin pekişmesine ve belki de en önemlisi mazlum coğrafyalarda barış ve kardeşliğin yeniden tesisine çok önemli katkılar sunacaktır.Bu romanı okurken İmam Maturidi ile tanışacak, güneş ışıklarının biteviye yıkadığı kadim Türk şehirlerimizden olan Semerkant’ın gizemli caddelerinde dolaşacak ve muzdarip bir Türk bilgininin gençliğinden itibaren çektiği tefekkür çilelerine şahit olacaksınız.

... dönemlerde takipçileri tarafından "şeyh, imam, şeyhülislâm, imâmü'l-hüdâ, alemü'l-hüdâ ... MÂTÜRÎDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi ... ... Nurettin Bey: "Risale-i Nur'da adı geçen imamlardan olan İmam Maturidi kimdir? Tanıtır mısınız?" Hicri 238 (M. 853)'de doğduğu kabul edilen Maturidi'nin ölüm tarihi 333 (M. 944)'tür. İMÂM-I MÂTÜRİDÎ. Ehl-i sünnetin iki i'tikâd imamından birincisi. - İmam-ı Maturidi hayatı ve eserleri. - İmam Musa Kazım İmam Ali Rıza Muhammed Taki hayatı hakkında bilgi. Ebu Mansur Muhammed bin ... Mâtürîdî - Vikipedi ... . - İmam Musa Kazım İmam Ali Rıza Muhammed Taki hayatı hakkında bilgi. Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Maturidi es-Semerkandi[1]. Doğum. 4.2 Fıkıhla ilgili metotu. 4.3 Müfessirliği. 5 İmâm Mâtürîdî Türbesi ve Kabri. İm...