Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Siham-ı Kaza (Eleştirel Basım) e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Siham-ı Kaza (Eleştirel Basım) PDF EPUB


Nefi

Siham-ı Kaza (Eleştirel Basım) - Nefi pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Nefi
DOSYA BOYUTU 4,6
TARİH 2020-02-14
ISBN 6054635740
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Erken on yedinci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu bir dizi siyasi, ekonomik, bürokratik ve kültürel dönüşümler yaşadı. Sihâm-ı Kazâ, imparatorluğun bu değişim ve dönüşümünden oldukça yarar sağlayan eğitimli, kültürlü seçkinler ve himaye ilişkileri sayesinde olağan dışı bir yükseliş gösteren idarecileri, bürokratları hedef alan bir hiciv külliyatının adı oldu. İmparatorluğun bu istikrarsız dönemi, sözü edilen güç çatışmalarını, rekabetleri ve düşmanlıkları daha da görünür hale getirdi. Kâtib Çelebi, özellikle genç bir sultan olan II. Osman’ın tahttan indirilip sadrazamı ve hadımağasıyla birlikte öldürülmesi (1622) travmasını merkeze alarak bu çalkantılı yıllara “hâile-i Osmâniyye” dedi. Hatta Gabriel Piterberg bu döneme ilişkin mükemmel ve yetkin çalışmasının başlığını -Kâtib Çelebi’den ödünçleyerek- Bir Osmanlı Trajedisi koydu. Nev’îzâde Atâyî ise Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şakâik’de bu çalkantılı yılları “fetret-i Osmâniyye” diye tanımladı. İmparatorluğun sözü edilen travmatik ve çalkantılı yıllarını, pek çok tarihyazıcısı gibi on yedinci yüzyılın gözü pek şairi Nef’î (Hasankaleli Ömer Bey) de çok iyi okudu ve çağında gözlemlediği haksızlıkları, aksaklıkları ve liyakatsizlikleri eleştiri imbiğinden süzerek hicve döktü.

...nımca. (bkz: kaza kurşunu). Büyük bir kaside ustası olmakla birlikte çok güçlü ve etkili bir hiciv şairimizdir ... Siham-ı Kaza (Eleştirel Basım) - Nefi | kitapyurdu.com ... . Siham-ı Kaza adlı eserinde hiç çekinmeden, devrin ileri gelen devlet adamlarını, şeyhülislamını, vezirini, hatta padişah IV. Erken on yedinci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu bir dizi siyasi ekonomik bürokratik ve kültürel dönüşümler yaşadı. Sihâm-ı Kazâ imparatorluğun bu değişim ve dönüşümünden oldukça yarar... Nüh felekte bir zelzele: nef'İ'nin SİHAM-1 kaza'sında vergisel söylem. tanınsa da, onun Sihiim-ı Kaza adı al ... Nefi Siham-ı Kaza - EDEBİYAT / Divan... | Edebiyat ve Sanat Akademisi ... ... Nüh felekte bir zelzele: nef'İ'nin SİHAM-1 kaza'sında vergisel söylem. tanınsa da, onun Sihiim-ı Kaza adı altında toplanan hlcivleri eleştirel araştırmalarda büyük ölçüde ihmal edilrruştir....