Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Sosyal PoltikaTeori, Politika ve Uygulamalar e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Sosyal PoltikaTeori, Politika ve Uygulamalar PDF EPUB


Abdulkadir Develi

Sosyal PoltikaTeori, Politika ve Uygulamalar - Abdulkadir Develi pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Abdulkadir Develi
DOSYA BOYUTU 12,64
TARİH 2020-01-29
ISBN 6057858207
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Küreselleşme ile birlikte gelir dağılımındaki adaletsizliğin, işsizliğin ve yoksulluğun artması sosyal ve ekonomik açıdan derinleşen bir sorun haline gelmiştir. Sosyalpolitika kapsamında, toplumun bütününe yönelik olarak sosyal koruma sağlama amacıyla gerçekleştirilen sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal güvenlik uygulamaları hemen hemen her ülkede karşımıza çıkmaktadır.Sosyal politikanın söz konusu sorunlara yönelik bir çözüm arayışı, gündelik hayatın her alanında yer almaktadır. Başta sosyal yardımlar olmak üzere eğitim, sağlık, istihdam ve barınmaya yönelik olarak uygulanan tüm sosyal politikalar, bireylerin insan onuruna yaraşır şekilde hayatlarını sürdürebilmelerini hedeflemektedir. Sosyal politikalar aracılığıyla tesis edilen daha adil bir gelir dağılımı, değişen koşullara bireylerin ve toplumların daha hızlı ayak uydurmasını sağlamaya yönelik uygulamaları içermektedir.Sosyal politikanın güncel konjonktürdeki önemine binaen Sosyal Politika isimli bu eser, farklı dallarda uzmanlaşmış birçok akademisyenin katkılarıyla hazırlanmıştır. Çalışma kapsamındaki bölümlerin olabildiğince güncel olmasına ve sadeliğine özen gösterilerek, akademik bir dille ele alınmaya çalışılmıştır.Sosyal politika konu başlıklarından birçoğunu kapsamı içine alan ve literatürdeki büyük bir eksikliği kapatan ve özgün bir çalışma niteliği taşıyan bu eserde, temel sosyal politika konularına ve sorunlarına betimsel ve eleştirel bir bakış açısı sunmaktadır.Bu kitap, sosyal politika alanının multidisipliner bir bilim dalı olması sebebiyle; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, sosyoloji ve sosyal hizmet gibi birçok alanda öğrencilerin, akademisyenlerin ve sosyal politika uygulayıcılarının yararlanabileceği temel bir kaynak haline gelmiş ve siz değerli okuyucuların beğenisine sunulmuştur. İÇİNDEKİLERSosyal Politikaya Giriş: Tarihsel ve Eleştirel Bir ÇerçeveDoç. Dr. Emrah AKBAŞ Refah Devletinin Doğuşu ve GelişimiDr. Sema BÖLÜKBAŞ Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisiDr. Öğretim Üyesi Dilara Ustabaşı GÜNDÜZ Gelir Dağılımı ve Sosyal YardımlarProf. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL & Arş. Gör. Esat İPEK Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlar ve Hedefleme MekanizmalarıProf. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL & Arş. Gör. Didem KOCA Sosyal Politika ve İstihdamProf. Dr. Tekin AKGEYİK Sosyal Politika ve KadınDoç. Dr. Hatice ALTUNOK Sosyal Politika ve GöçDr. Öğr. Üyesi Ali Zafer SAĞIROĞLU Kentleşme ve Sosyal PolitikaDoç. Dr. Abdülkadir DEVELİ & Emirhan EMİROĞLU Uluslararası Sosyal PolitikaDoç. Dr. Abdülkadir DEVELİ & Esma Seda KAVALALI Güncel Bir Sosyal Politika Problemi: Endüstri 4.0 ve İşgücü Beceri İhtiyaçlarında DönüşümlerDr. Öğr. Üyesi Volkan IŞIK 

...mış halka kimliksiz politika. Written by Murat Gönen Created on 09 Mart 2020 ... Ana Sayfa - Teori ve Politika ... . Teori ve Politika. Arşiv. -- Kategori Seçin -- Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4 Sayı 5 Sayı 6... SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ: TARİHSEL VE ELEŞTİREL BİR ÇERÇEVE, Karagöl,E.T. ve Develi,A., Editör, Umuttepe, Kocaeli, ss.9-30, 2019. ...sağlamaya yönelik uygulamalara DAR ANLAMDA SOSYAL POLİTİKA denir. eden iktisat teorisinin bir restorasyonu ve aslına dönüş hareketi olarak ifade edilen iktisadi... Dr. Tekin Akgeyik Sosyal Politika ve Kadın Doç. dil :Türkçe Tarafından ... Ana Sayfa - Teori ve Politika ... ... Dr. Tekin Akgeyik Sosyal Politika ve Kadın Doç. dil :Türkçe Tarafından gönderildi Sosyal Politika: Teori, Politika ve Uygulamalar:3 Şubat 2020 Abdulkadir Develi, Erdal Tanas Karagöl. Küreselleşme ile birlikte gelir dağılımındaki adaletsizliğin, i...