Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Kemalizm ve Sosyalizm e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Kemalizm ve Sosyalizm PDF EPUB


Mehdi Bektaş

Kemalizm ve Sosyalizm - Mehdi Bektaş pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Mehdi Bektaş
DOSYA BOYUTU 9,7
TARİH 2015-04-20
ISBN 9755337982
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Mehdi Bektaş Kemalizm ve Sosyalizm adlı bu çalışmasıyla, Ke­malizmi ve Sosyalizmi inceliyor, karşılaştırıyor, ortak yönlerini öne çıkarıyor.1529’da Viyana’yı, Malta’yı almaya kalkan Kanuni’nin bozguna uğramasına, coğrafyanın ve denizlerin önemini anlatmaya çalışan Piri Reis’in boynunun vurulmasına, yeniçeri-sipahi sisteminin yozlaşmasına, tebaanın soyulmasına, çiftçinin çift bozmasına, 1535’te Fransızlarla Osmanlılar arasında imzalanan kapitülasyonlara, Osmanlı’yı Avrupa’dan atmak için 1683’te oluşturulan Kutsal İttifak’a değiniyor; batıya öykünen Lale Devri’ne (1718-1730), ayanlarla imzalanan Senedi İttifak’a (1808), Tanzimat’a (1839), Islahat Fermanı’na (1856) vurgu yapıyor; meşrutiyetin ilanını sağlamak için kurulan İttifakı Hamiyet’i (1865), Genç Osmanlılar’ı (1867), Jön Türkler’i (1901-1902), İttihat ve Terakki’yi, Hürriyet ve İhtilaf’ı, merkezcileri, yerelcileri inceleyerek geçmişe ışık tutuyor.Birinci Dünya Savaşı’nı, Mondros Mütarekesi’ni, Osmanlı’nın dağılışını, Kemalistlerin öncülüğünde sürdürülen milli mücadeleyi, Cumhuriyet’in kuruluşunu, Türk Devrimi’nin oluşumunu, İkinci Dünya Savaşı’nı, çok partili yaşama geçişi ele alarak, emeğin mücadelesine, sosyalistlerle Kemalistler arasındaki ilişkiye bakıyor, günümüzü ve geleceğimizi aydınlatıyor!

...müş Kemalizm. Utku Kızılok 1 Ekim 2010 ... Sosyalizm ve Kemalizm Arasındaki Farklar - Ekşi Sözlük ... . Böylece Stalinizm ve Kemalizm karışımı bir sosyalist hareket şekillenmiş ve bazı yönlerden, programatik açıdan da bir... Kemalizm bir ulusal kurtuluş devrimidir. Bir ulusal kurtuluş devriminin amacı, yalnızca siyasal bağımsızlığı gerçekleştirmek değildir. ...düzeyde taşıdıkları önemin yanı sıra toplumumuzun kaderinde çok özel bir yeri bulunan, bu anlamlı sacayağının üç temel dayanağından esinlenerek biçimlendirilmiştir: Sosyalizm, Kemalizm ve Din! Sayın Tuncay Erciyes CHP'nin yapısını Kemalizm ve Sosyal demokrasi üzerinden irdeleyerek bizleri gerçeklerle yüzleştiriyor. "Kapitalizmden sosyalizme, var olan siya ... Atatürkçülük ve Kemalizm Farkları | Ataturkicimizde.com ... . "Kapitalizmden sosyalizme, var olan siyasal süreçleri kullanarak barışçı... Kemalizm, Sosyalizm ve Aşamacılık. 12 Kasım 2009. üretici güçlerin gelişmesinin doğal bir sonucu olacak, feodalizmi nasıl kapitalizm takip etmek zorundaysa kapitalizmi de sosyalizm izleyecektir. Şimdi de bu tanıma uyan bir şey anlatacağım size: "Atatürkçülük" ve "Kemalizm" arasındaki farkları. Kemalistlere sorsanız, "Atatürkçülük" yerine "Kemalizm" terimini neden kullandıklarını bilmezler. Bu ayrıntısız özetin ardından, Kemal Tahir'in sosyalizm düşüncesi ile ilintisine; bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti'ne bakışına ve Kemalizme getirdiği eleştirilere geçebiliriz. Mehdi Bektaş. Mehdi Bektaş Kemalizm ve Sosyalizm adlı bu çalışmasıyla, Kemalizmi ve Sosyalizmi inceliyor, karşılaştırıyor, ortak yönlerini öne çıkarıyor. Kemalizm ve Sosyalizm. Komünizm sosyal bir konudur. olmuş Hakimiyeti Milliye Gazetesinde Hüseyin Ragıp imzalı 6-8 Mart 1921 imzalı makale Devlet Sosyalizmi konusuna açıklık getiriyor. Ama herkesin kolaylıkla anlayabileceği, kimsenin yadsımayacağı kadar da açık ve yalın olarak… Sosyalizm, Kemalizm ve Din her aydının okuması gereken bir yapıt…...