Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Şerhul Fıkhıl Ekber (Arapça) e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Şerhul Fıkhıl Ekber (Arapça) PDF EPUB


Ebu’l-Münteha el-Manisavi

Şerhul Fıkhıl Ekber (Arapça) - Ebu’l-Münteha el-Manisavi pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Ebu’l-Münteha el-Manisavi
DOSYA BOYUTU 5,86
TARİH 2019-11-01
ISBN 6056796579
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

İmâm Ebû Hanîfe (rahimehullâh) akâidi konu edinen ilme el-fıkhu’l-ekber ismini vermiştir. Aynı şekilde, onun Hammâd rivayetiyle gelen akaid risalesi de “el-Fıkhu’l-Ekber” olarak isimlendirilmiştir. Ebû Mutî‘ rivayetine ise “el-Fıkhu’l-Ebsat” denilmektedir.el-Fıkhu’l-Ekber üzerine yazılmış olan Ebu’l-Müntehâ şerhi, okuyucuyu yoracak kadar uzun olmadığı gibi, onun metindeki muradı anlaması hususunda yetersiz kalacak kadar da kısa değildir. Bu nedenle şerhler arasında en çok tutulanlardan birisi olmuştur. Öyle ki, Osmanlı döneminde çok okunan kitaplar arasında yerini almıştır.Müellif, mukaddimede şöyle kaydeder: “İmam Azam’ın kitabı olan el-Fıkhu’l-Ekber” sahih ve makbul bir kitaptır. Bu kıymetli ve latif kitaba şerh olması için Kur’ân ve sünnetten ve muteber kitaplardan bazı kelimeleri toplamak istedim.”1523 (h. 930) yılında tamamlanan eser İstanbul (1307), Haydarabad (1321), ve Kazan’da (1313) basılmıştır.Tahkikte izlenilen usûl:• Eserin giriş kısmına 30 sayfadan oluşan bir mukaddimeler serisi eklenmiş olup, burada metin, şerh ve diğer şerhlerin vasıfları ile Ebu’l-Müntehâ şerhinin nüshaları hakkında malumat verilmektedir.• Eser, dünyanın farklı kütüphanelerinden seçilmiş olan altı nüshaya mukabele edilmiştir.• Ayet ve hadislerin tamamının tahricleri ilmî kriterlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.• Kitapta bulunan nakillerin asıl kaynaklarına müracaat edilerek dipnot düşülmüştür.• Metnin diğer bazı şerhlerinden, konuyu anlamada yardımcı olacağı düşünülen alıntılar yapılmıştır.• Çalışmanın sonuna, eserde geçen ayetlerin, hadislerin, kitap isimlerinin, alimlerin, kaynakların ve mevzuların fihristleri eklenmiştir.

...fıkhu'l-ekber ismini vermiştir. Aynı şekilde, onun Hammâd rivayetiyle gelen akaid risalesi de "el-Fıkhu'l-Ekber" ... Şerhul Fıkhıl Ekber (Arapça) En Uygun Fiyata Sizleri Bekliyor. ... ... Web Adresi: https://islamansiklopedisi.org.tr/el-fikhul-ekber. 00372, vr. 100a) ve "el-fıkhü'l-ekber" (Cûzcânî, Şerḥu'l-Fıḳhi'l-ekber, Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. Ebu'l-Münteha el-Manisavi. İmâm Ebû Hanîfe (rahimehullâh) akâidi konu edinen ilme el-fıkhu'l-ekber ismini vermiştir. El-Fıkhul Müessera (Arapça). 1. fiyat. Şerhu Ramazan Efendi | Arapça. fiyat. Şerhu'l-Emali (Arapça Akide). 1. ... El-FIKHÜ'l-EKBER - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . El-Fıkhul Müessera (Arapça). 1. fiyat. Şerhu Ramazan Efendi | Arapça. fiyat. Şerhu'l-Emali (Arapça Akide). 1. Fıkhul Ekber - Arapça Metin. 31 Ocak 2017 | 3 Cemaziyelevvel 1438 Salı Akaid 1 Yorum. بسم الله الرحمن الرحيم بيان أصول الإيمان أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه ...