Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma Sorunsuz Alacaklarınız Sorunluya Dönüşmesin e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

Sorunsuz Alacaklarınız Sorunluya Dönüşmesin PDF EPUB


Bülent Korkut

Sorunsuz Alacaklarınız Sorunluya Dönüşmesin - Bülent Korkut pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Bülent Korkut
DOSYA BOYUTU 7,85
TARİH 2019-08-09
ISBN 6053157298
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Bankacılık sektöründeki çalışanlara büyük katkı sağlayacak bu kitapta, “sorunsuz alacağımız sorunlu hale nasıl gelir?”, “sorunlu alacağın maliyetleri nelerdir?”, “sorunsuz alacak neden sorunlu hale gelir?”,“sorunlu alacak oluştuğunda yapılması gerekenler”, “sorunlu alacakların çözüm yolları”, “ yasal takip yolları” ve “konkordato” konuları ele alınmıştır. Uzun yıllar yönetici olarak çalışmış bir bankacı olan Yazar, tecrübelerini yaşanmış örneklerle bu kitaba aktarmıştır. İÇİNDEKİLERSUNUŞ VYAZAR HAKKINDA VIISORUNSUZ ALACAĞIMIZ SORUNLU HALENASIL GELİR? 1Sorunlu Alacağın Maliyetleri Nelerdir?1Alternatif Alanlar 1Yakın Takip 2Zaman 2İmaj 3Hukuki Giderler 3Moral 4Sorunsuz Alacak Neden Sorunlu Hale Gelir? 5A) İç Dünya 5Yönetememek 5Üretim 7Satış ve Pazarlama 9Kontrol 9“GÜVEN KONTROLE MANİ DEĞİLDİR” 10Bilgisizlik 12Kötü Niyet 13B) Dış Dünya 15Teknoloji 15Makro Ekonomi 16Doğal Afet 17Politika 17Toplum Anlayışı 18C) Kreditör Hataları 19Kredi borçlusu hakkında istihbaratın yetersiz yapılması ya da hiçyapılmaması. 19Müşterinin itirazları sonucu önemli soruların sorulmaması. 19Finansal tablolarda yetersiz analiz ya da şablon analizi yapılması. 21Kredinin nasıl geri ödeneceğinin öğrenilmemesi ya da yetersiz bilgialınması 22Genel Kredi Sözleşmesinde ve alınan teminatlarda yapılan eksiklikler. 22İmzaların banka görevlisi huzurunda alınmaması. 23Kredi Şartlarında yer alan koşullara uygun hareket etmemek. 24Yetersiz alınan teminatlar. 25Firmanın sektörü ve faaliyet döngüsü hakkında yeterince bilgi sahibiolmamak. 27Kredi izleme yöntemlerinin yetersiz uygulanması ve kredinin amacınayönelik kullandırılmaması. 28Kontrolsüz hızlı büyümenin izlenememesi. 29Problemin tespit edildiği anda yetersiz önlem alınması ya da önlemalmada gecikme. 30D) Finansal Konular 30Bilanço 30Bilançoların zamanında teslim edilmemesi ve istenilen bilgilerin tamolarak açıklanamaması 30Alacak tahsil sürelerinde uzama ve firmanın nakit sıkışıklığına düşmesi 32Ortakların işletmeden çektiği fonların yüksekliği 32Problemli alacakların yüksekliği ve şüpheli ticari alacaklarkarşılıklarında artışlar 33Problemli stokların yüksekliği 33Sabit kıymetlerin maliyet bedellerinin daha yüksek gösterilmesi 34Memzuç ile tutmayan banka kredileri 35Nakdi krediler yerine gayrinakdi kredilerin kullanılmaya başlanması 35Borçlanmanın net satışlara göre daha fazla artması 36Öz kaynakların yetersizliği ve firmanın borçlanmasındaki artışlar 36Yatırım kredilerinin firmanın yaratmış olduğu fon ile ödenememesi 37Kamu kurumlarına olan borçların ödenememesi 38Olumsuz denetim raporları 38Gelir Tablosu 39Satışlardaki gerileme ya da hızlı yükselme 39Brüt ve net satışlar arasındaki farktaki olumsuz değişme 39Artan maliyet oranı ve azalan kâr marjı 39Satışlardaki artışa rağmen, karlardaki azalma 40Satışlar içerisinde problemli alacakların payının yükselmesi 40Faaliyet zararlarının sürekliliği 40Rasyoların olumsuz yönde seyirleri 41E) Bankacılık İşlemleri 41Teminat senetlerinin sürekli temdit / iade edilmesi ve aynı keşidecilerya da senet borçluları üzerinde yoğunlaşması 41Protestolu senetler ve çekler 43Önemli boyutlarda kısa vadeli kredi kullanımı ve kredi taleplerininsık olması 45Kredi anapara ve faiz ödemelerinde gecikmeler 46Kredi taleplerinde aracı firma ya da kişilerin devreye girmesi vebankanın üst düzey yöneticileri ile görüşme girişimleri 47Yeni talep edilen kredinin sonucunun sıklıkla sorulması ve gereğindenfazla baskı yapılması 47F) Firma Yönetimi 48Sahte yönetici 48Lüks Yaşam 50Moralite 51Personel yönetimi 51Fiyat politikası 52G) Firma Faaliyetleri 53Farklı bir faaliyet alanına yönelme 53Yetersiz kapasite ve iş gücü 55Önemli müşterileri elde tutamama 55Spekülatif hammadde-ticari mal alımı 56Rakip firmalar ve ürünleri hakkında olumsuz söylemler 56SORUNLU ALACAK OLUŞTUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER 59Kredi müşterisinin ve kefillerine ait banka nezdindeki hesaplarabloke konulmalıdır. 59Kredi dosyasını inceleyip kredi müşterimizin ve kefillerinin ekransorguları yapılmalı ve teminatlarımızın yeterli olup olmadığınabakılmalıdır. 59Kredi müşterisi ziyaret edilmelidir. 59Kredi müşterisinin piyasa istihbaratı yapmalıdır. 60Kredi müşterisinin son mali verileri temin edilerek mali analizyapılmalıdır. 60Müşterimizin ipotek edilen gayrimenkulleri dışında başkacagayrimenkul ve mal varlıklarının olup olmadığı kontrol edilmelidir. 60Sorunlu alacağımız, genel müdürlüğün ilgili birimlerine(Sorunlu Krediler Bölümü, Tahsis Bölümü ve Hukuk Birimi)bildirilmelidir. 60SORUNLU ALACAKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI 61Yeniden yapılandırma 61Mal varlığının devri 62Yönetim devri 63YASAL TAKİP YOLLARI63İlamlı Takip 63İlamsız Takip 64İlamsız Takip Yolları 64a) Haciz 64Genel haciz 64Kambiyo senedi ile haciz 65Ödeme Emri 65b) Rehinin paraya çevrilmesi 65Taşınır rehini 66Taşınmaz (İpotek) rehini 66c) İflas 66Genel (Adi) iflas 67Kambiyo senetlerine özgü iflas 67Doğrudan doğruya iflas 68ç) İhtiyati Haciz 68KONKORDATO69a) Adi Konkordato 69b) İflastan Sonra Konkordato 72c) Malvarlığının terki suretiyle konkordato 72KAYNAKÇA 75

...üyük katkı sağlayacak bu kitapta, "sorunsuz alacağımız sorunlu hale nasıl gelir?", "sorunlu alacağın maliyetleri nelerdir ... Sorunsuz Alacaklarınız Sorunluya Dönüşmesin - Bülent Korkut ... ... Bankacılık sektöründeki çalışanlara büyük katkı sağlayacak bu kitapta, "sorunsuz alacağımız sorunlu hale nasıl gelir?", "sorunlu alacağın maliyetleri nelerdir?", "sorunsuz alacak neden sorunlu hale gelir... 24.30 TL. Bankacılık sektöründeki çalışanlara büyük katkı sağlayacak bu kitapta, "sorunsuz alacağımız sorunlu hale nasıl gelir?", "sorunlu alacağın maliyetleri nelerdir?", "sorunsuz alacak neden... Yirmi ... Sorunsuz Alacaklarınız Sorunluya Dönüşmesin Bülent Korkut ... ... Yirmi ...